Vastaanoton pilotit, Oulun eteläinen 09/2022 – 12/2022

Hoidon tarpeen arvionnin ja yhteisvastaanottotoiminnan kehittäminen

Oulun eteläisellä alueella pilotit menossa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä, Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa, Oulaisten terveyskeskuksessa ja Kalajoen terveyskeskuksessa, jotka mukana RRP hankkeessa. Tavoitteet ja lähtökohdat kehittämistyölle on samanlaiset eri organisaatioissa, mutta organisaation tarpeista toimintaa kehitetään hieman eri tavoilla. Piloteissa kehiteään hoidon tarpeen arviota, hoidon aloitusta ensikontaktissa ja yhteisvastaanottotoimintaa.

Tavoitteena on luoda malli, jossa potilaan hoito aloitetaan ensikontaktissa ja HTA tehdään yhdessä eri ammattiryhmien kanssa. Tarpeen mukaan voidaan konsultoida fysioterapeuttia, sosiaaliohjaajaa, sairaanhoitajaa tai lääkäriä. Tavoitteena, että potilas ohjautuu suoraan oikealle ammattilaiselle, HTA prosessia kehitetään ja paljon palveluita käyttävät asiakkaat huomioidaan. Hoidonperusteet.fi sivustoa on hyödynnetty. Yhtenäiseen kirjaamiseen ja laadun parantamiseen keskitytään etenkin HTA:ssa ja hoitosuunnitelmien kirjaamisessa. Pyritään sitouttamaan asiakas omaan hoitoonsa. Erilaisia mittareita on käytössä ja niitä täydennetään matkan varrella. Valmistaudutaan kiristyvään hoitotakuu lakiin. Pilotoinnit kestää syyskuun alusta joulukuun 2022 loppuun saakka.