Hoidon jatkuvuus tiimimallin pilotti

Tuiran hyvinvointikeskuksessa hoidon jatkuvuus tiimimallin pilotti on aloitettu yhdessä tiimissä syyskuun 2022  alussa. Väestö on jaettu erikoislääkäreille, erikoistuville lääkäreille ja lisäksi yek lääkärit ovat lisänä/sijaisina, mutta heille ei nimetä omia potilaita. Väestö on seulottu kaksi vuotta taaksepäin ja nimetty omapotilaaksi lääkäreille sen mukaan kenellä potilas on viimeksi käynyt ja aikaisemmat hoitosuhteet on säilytetty. Lääkäri-hoitaja työparit on nimetty ja yhteistä konsultaatioaikaa on luotu kirjoille.

Mittarina COC-indeksi, jota seurataan kuukausittain. COC-indeksi saadaan tietohallinnon kautta, mutta jatkossa olisi tavoitteena integroida ESKO-järjestelmän sisälle. Pilotin muina mittareina ovat erikoissairaanhoidon lähetteiden määrät, työtyytyväisyys- ja tiimimallikyselyt ennen-jälkeen pilotin, yhteispäivystyksen käyttö, kansansairaus laatumittarit, hoitoon pääsytiedot ja NHG-raportti. Pilotin alussa tiimimallikyselyssä kartoitettiin henkilökunnan kokemusta liittyen työtyytyväisyyteen, moniammatillisuuteen, hoidon jatkuvuuteen ja työparityöskentelyyn, vastausten mukaan hoitajat kokivat kaikki osa-alueet paremmaksi kuin lääkärit.

Kokemuksia on jaettu ja pelkojakin on noussut jonkin verran uutta mallia kohtaan. Uusi malli vaatii opettelua kaikilta, toimintaa kehitetään koko ajan ja kerätään samalla tietoa siitä, miten eri tilanteisiin vastataan. Malli on näyttöön perustuva ja tavoitteena on parantaa potilastyytyväisyyttä, auttaa kustannusten hallinnassa, vähentää kuolleisuutta, parantaa jatkuvuutta ja vähentää sairastavuutta (STM.)

Tällä resurssilla ja henkilökuntamäärällä on mahdollisuus lähteä toteuttamaan kokeilua. Pilotin ajanjakso on 4kk, johon rahoitus saatu syys-joulukuu ajalle. RRP2 rahoituksia on haettu jatkoon -> hoidon jatkuvuus mallin levittäminen hyvinvointialueella on hakemuksessa mukana. Ennen mentiin enemmän saatavuus edellä ja sitten vasta jatkuvuus. Jatkossa pyritään hoidon jatkuvuuteen ensin ja sitten vasta saatavuuteen, kummassakaan mallissa ei ole väestövastuuta. Tavoitteena, että lopputuloksena sekä saatavuus että jatkuvuus paranevat ja potilaat tunnetaan paremmin.