Digikyvykkyys

Edistetään sähköisen asioinnin ja neuvonnan alustan kehittämistä kokoamalla tietosisältöjä sekä kuvaamalla sähköisiä palvelupolkuja. Tuetaan Omaolo palveluarvioiden laajentumista hyvinvointialueella yhdessä digihankkeen kanssa. Hyödynnetään kehittämistyössä verkostoa, jossa on eri toimialueiden edustus. Hankkeessa kuvataan kotona asumista tukevien teknologisten ratkaisujen oikea-aikaisen käyttöönoton mallia.