Ikäihmisten palvelut turvaavat mielekkään huomisen

Mielekäs elämä palvelujen avulla

Kehitämme yhdessä palveluiden sisältöä niin, että ikääntyvä pohjoispohjalainen voi elää mielekkään ja turvallisen elämän omassa kodissaan.

Kokonaista arkea edesauttavat oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat palvelut. Ne voidaan toteuttaa joko lähipalveluina tai etäyhteyksien avulla.

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointivointialueella kehitetään ikäihmisten palvelujen sisältöjä ja uusia toimintatapoja kahden eri hankkeen avulla, jotka jatkuvat vuoden 2023 loppuun. Hankkeet ovat:

1) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma.

2) Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille, joka on nimetty Ikä on POP -hankkeeksi.

Pohde: Ikäihmisten tähden – Yhdessä tehden (Youtube)

Tavoitteet

Hankkeissa tuetaan palvelujen organisoitumista asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Hankkeissa on lisätty sekä johdon että henkilöstön mahdollisuuksia tehdä laadukasta työtä, joka puolestaan lisää työhyvinvointia. Kehittämistyötä johdetaan hyvinvointialueen linjaamien periaatteiden mukaisesti ja sitä tehdään yhteistyössä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen sekä muiden alueella toimivien avainhankkeiden kanssa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen toimenpiteet

Jos haluat lukea lisää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaan kuuluvista kokonaisuuksista, voit tutustua niihin alla olevista linkeistä.

Ikä on POP -hankkeen toimenpiteet

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -kehittämisohjelma on alueellamme nimetty Ikä on POP -hankkeeksi. Voit lukea lisää kustakin kokonaisuudesta alla olevista linkeistä.

Yhteystiedot

Eija Marin
Projektikoordinaattori
eija.marin (at) pohde.fi