Voimavaroja tukeva hoitotyön toimintamalli

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle kehitettävän voimavaroja tukevan hoitotyön toimintamallin lähestymistavaksi on valittu kinestetiikka®. Tarkoituksena on edistää voimavaroja tukevan hoitotyön toimintamallin jalkauttamista eri toimintaympäristöihin, aloittaen Pohteen ikääntyneiden palveluiden yksiköistä.

Hankkeen aikana järjestämme koulutuksia ikäihmisten palvelujen henkilöstölle, esihenkilöille sekä omaishoitajille. Tuomme toimintamallia esille myös eri tapahtumien yhteydessä ja ohjaamme ikäihmisiä toimintakykynsä ylläpitämisessä.

Toimintamallin tarkoituksena on:

  • Tukea avustettavaa hänen liikkumisessaan ja perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti, voimavarojensa rajoissa, osallistumaan toimintoihinsa
  • Edistää terveydenhuollon ammattilaisten ja avustettavien taitotietoa luonnollisesta liikkumisesta, sen merkityksestä olemassaololle, oman kehon ja ympäristön hahmottamiselle, sekä päivittäiselle toiminnalle
  • Vähentää avustajien fyysistä ja psyykkistä kuormitusta
  • Lisätä luovuutta ja työn mielekkyyttä, joka tuo myös veto- ja pitovoimaa henkilöstölle

Voimavaroja tukevan hoitotyön toimintamallin käytön myötä saamme Pohteen arvot ja periaatteet elämään. Näitä ovat asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallistaminen, kuntouttava hoitotyö, omaishoitajien jaksamisen tukeminen, asiakkaan voimavarojen tukeminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Arja Hälinen
Projektisuunnittelija
arja.halinen (at) pohde.fi
Virpi Jaatinen
Projektisuunnittelija
virpi.jaatinen (at) pohde.fi
Anne Pasanen
Projektisuunnittelija
anne.pasanen (at) pohde.fi