Etälääketieteen tuen keskus ja Kotas-tilannekeskus

Etälääketieteen tuen keskuksen tehtävänä on koordinoida ikäihmisten palvelujen asiakkaiden kanssa tehtävää monialaista yhteistyötä. Lisäksi etälääketieteen tuen keskus vahvistaa ikäihmisten palveluissa lääketieteellisen hoidon laatua ja saavutettavuutta. Kaiken perustana ovat säännöllisten palvelujen asiakkaiden kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella tehdyt hoitosuunnitelmat hoitolinjauksineen.

Tällöin varmistetaan laadukkaampaa ikäihmisten palvelu- ja hoidontarpeisiin vastaamista myös silloin, kun arki ja terveys yllättäen horjuvat. Silloin asiakasta ja häntä hoitavaa henkilöstöä auttaa systemaattisesti järjestetty lääketieteellisen tuen saamisen mahdollisuudet niin virka-aikana kuin sen ulkopuolellakin.

Kotas-tilannekeskus on ammattilaisten välinen konsultaation tuki ja asiakkaan hoidon koordinaatiokeskus. Kotas-tilannekeskus toimintamallia jatkokehitetään ja toimintaa laajennetaan siten että palvelu kattaa koko hyvinvointialueen. Kotas-tilannekeskuksen roolia vahvistetaan asiakkaan kotiutumisprosessissa.

Yhteystiedot

Johanna Alahäivälä
Projektisuunnittelija
johanna.alahaivala (at) pohde.fi