Gerontologinen hoitotyö

Muistiasiakkaan polkua selkeytetään ja kehitetään vastaamaan asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeita. Siinä huomioidaan muistisairauden eri vaiheet ja niihin liittyvät palvelut asiakaslähtöisestä näkökulmasta.

Kuntoutumista tukevassa hoitotyössä hyödynnetään kinestetiikkaa eli asiakkaan omia voimavaroja. Näitä ovat esimerkiksi luonnolliset liikeradat, joita käytetään kuntoutumisen edistämiseksi.

Kehitetään yhteinen kinestetiikan toimintamalli ikäihmisten palveluihin ja annetaan tukea sen käyttöönottamisessa.

Yhteystiedot

Veera Kaarlela
Projektisuunnittelija
veera.kaarlela (at) pohde.fi