Gerontologinen sosiaalityö

Gerontologinen sosiaalityö on ikääntyneiden parissa tehtävää sosiaalityötä. Kartoitetaan gerontologisen sosiaalityön nykytilanne hyvinvointialueella ja luodaan toimintamalli ikäihmisten parissa tehtävään sosiaalityöhön.

Toimintamalli sisältää muun muassa yhteiset käytännöt sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkaan erityisen tuen tapeen tunnistamiseen sekä sosiaalityöntekijän nimeämiseen omatyöntekijäksi edellä mainitussa tilanteessa.

Toimintamallissa täsmennetään keskinäistä työnjakoa sosiaalityöntekijän ja sosionomin tai geronomin tai palveluohjaajan kanssa. Tämä lisää kyvykkyyttä suunnata asiakkaalle juuri hänen tarpeisiinsa kohdentuvaa sosiaalihuollon palvelua. Kehitätään myös gerontologisen ja terveyssosiaalityön välistä yhteistyötä.

Yhteystiedot

Iina Aro
Projektisuunnittelija
iina.aro (at) pohde.fi