Ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelupolku

Lue lisää alta

Ikääntyneen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelupolku

Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluihin kehitetään uudenlaista toimintamallia. Matalankynnyksen toimintamallin kehittämisessä hyödynnetään kokemustoimijoita.

Ikäihmisten ennaltaehkäisevään mielenterveys -ja päihdetyöhön tulee kiinnittää huomiota, sillä ikäihmisten masennusta ei aina tunnisteta. Vanhusten yksinäisyys voi näyttäytyä runsaana palvelujen käyttönä ja määrittelemättömän ahdistuksen vuoksi päivystykseen hakeudutaan varsin usein.

Myös ikääntyneet mielenterveyskuntoutujat ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. Sairauden luonteen vuoksi heillä on riski jäädä ikäihmisten palveluiden ulkopuolelle, sillä heidän ei aina katsota soveltuvan tavanomaisiin ikäihmisten palveluihin tai ryhmätoimintoihin.

Palvelujärjestelmässämme voi syntyä tilanne, jossa ikääntynyttä mielenterveyskuntoutujaa pompotellaan sosiaali- ja kotipalvelun välillä. Syynä voi olla palveluiden suurempi tarve, mutta myös kotipalveluiden henkilöstön osaamisvaje mielenterveys -ja päihdepotilaiden kohtaamisessa.

On tarpeen tuoda paremmin esille ikäihmisten mielenterveyden hoitoon ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen luotuja menetelmiä, jotka ovat tutkittuja ja vaikuttavia.

Henkilöstön osaamista mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa lisätään järjestämällä webinaareja ja työpajoja.

Yhteystiedot

Eija Marin
Projektisuunnittelija
eija.marin (at) pohde.fi