Kokemustiedon hyödyntäminen

Hyvinvointialueen iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan tai läheisiltään kerätään järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti palautetta osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen.

Konkreettisena toimenpiteenä pilotoidaan osallistavaa palautejärjestelmää asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle. Kehittämistyössä hyödynnetään systemaattisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamia kokemus- ja vertaistoimijoita palvelujen kehittämisessä.

Tiia Kanniainen
Projektisuunnittelija
tiia.kanniainen (at) pohde.fi
Työhönvalmennuksen vahvistaminen työtoiminnassa, RRP2-hanke
Ebba Kastikainen
Projektisuunnittelija
ebba.kastikainen (at) pohde.fi