Kokemustiedon hyödyntäminen

Hyvinvointialueen iäkkäiltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan tai läheisiltään kerätään järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti palautetta osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen.

Konkreettisena toimenpiteenä pilotoidaan osallistavaa palautejärjestelmää asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle. Kehittämistyössä hyödynnetään systemaattisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen kouluttamia kokemus- ja vertaistoimijoita palvelujen kehittämisessä.