Kuntoutus ja toimintakyvyn arviointi

Pohteen alueelle luodun kotikuntoutuksen toimintamallin käyttöönotto laajenee. Käyttöönottoa tuetaan koko alueella. Kotikuntoutuksen toimintamallin painopisteet ovat ikäihmisen omassa ympäristössä tapahtuva moniammatillinen kuntoutus. Se tukee ikäihmisen suoriutumista hänen päivittäisistä toiminnoistaan. Samalla se tukee merkityksellisen arjen toteutumista.

Kotikuntoutuksessa ikäihminen on aktiivinen ja sitoutunut osallistuja yhdessä läheistensä kanssa. Kuntoutus on määräaikaista, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista toimintaa. Lisäksi kehitetään ikäihmisen toimintakyvyn arviointia yhtenäisemmäksi. Tämä tehdään yhdessä kuntoutuksen kehittämisohjelman ja ikäihmisen kuntoutuksen yhdyspintojen kanssa.

Toimintamallin jatkokehittämisessä painotetaan yhä enemmän ennaltaehkäisevämpää toimintaa.

Veera Kaarlela
Projektisuunnittelija
veera.kaarlela (at) pohde.fi