Omaishoidon toimintamalli

Omaishoitokeskuksen toimintamallin luomiseen osallistyvat yhteistyössä ikäihmisten ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa omaishoitojärjestöt. Yhdessä myös valmistellaan yhenäiset omaishoidon tuen hakemis- ja myöntämisperusteet.

Kun tulee aika hakeutua omaishoitajaksi, tehdään se ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella ja toissijaisesti kirjallisella lomakkeella.