Resursointikyvykkyyden vahvistaminen

Luodaan kokonaiskuvaa henkilöstömäärän tarpeesta sekä osaamisen ja ammattiryhmien välisestä työnjaosta kotiin annettavissa palveluissa. Syntyvän kokonaiskuvan avulla luodaan toimintamalli. Sen avulla voidaan arvioida tasavertaisesti resurssitarve niin, että se vastaa kaikkialla asiakastarpeeseen. Toimintamallia voidaan käyttää toistuvasti ja läpinäkyvästi.

Vahvistetaan yhdessä henkilöstön kanssa työhyvinvointia kartuttavia tekijöitä, jotka lisäävät veto- ja pitovoimaa.

Yhteystiedot

Maria Erholtz
Projektisuunnittelija
maria.erholtz (at) pohde.fi