Tiedolla johtamisen toimintamalli kotihoitoon

Vertaiskehittämisen toimintamalli luomiseksi järjestetään yhteisiä teemallisia työpajoja. Jotta palvelujen laatua voidaan seurata järjestelmällisesti, kehitystyössä määritellään laatua kuvaavat mittarit. Näitä mittareita tullaan sitten käyttämään omavalvontasuunnitelmissa.