Vertaiskehittäminen

Kotiin annettavien palvelujen laatua lisätään vertaiskehittämällä. Kotihoidon laadun ja vaikuttavuuden kehittämistyö jatkuu niin kansallisella kuin Pohteen alueen vertaiskehittämisellä.

Kehittämisessä hyödynnetään myös systemaattisesti RAI-arvioinnista saatua tietoa. Laatupoikkeamiin voidaan puuttua yhteisillä valvonnan indikaattoreilla, jotka nostetaan valvonnan tueksi.

Yhteystiedot

Eeva Harjunpää-Hiltula
Projektisuunnittelija
eeva.harjunpaa-hiltula (at) pohde.fi