Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen viestintä ja brändäys

Lue lisää alta

Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen viestintä ja brändäys

Viestinnän avulla kehitetään ja vahvistetaan ikäihmisten palvelujen henkilöstön saatavuutta sekä pysyvyyttä. Käytetään viestintää apuna positiivisen ja houkuttelevan mielikuvan luomisessa ikäihmisten kotiin annettavista palveluista.

Pilotissa luodaaan yhdessä rekrytoinnin kanssa perehdyttämisen manuaali. Manuaalin avulla halutaan lisätä ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa työskentelevän henkilöstön pito- ja vetovoimaa.

Tiedotetaan kehittämishankkeen ohjelmien tapahtumista ja luodaan materiaalia eri kanaviin. Tehdään hanketyötä ja työntekijöitä tutuksi niin hyvinvointialueella kuin kuntalaisille.

Yhteystiedot

Saara Kärki
Projektisuunnittelija
saara.karki (at) pohde.fi