Päihdepalvelujen saatavuus paranee Oulussa

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella kehitetään sosiaali- ja terveyskeskuksissa työskentelevän päihdesairaanhoitajan toimintamallia. Alkuvuodesta 2024 alkaen päihdesairaanhoitajat ovat työskennelleet Tuiran ja Kontinkankaan hyvinvointikeskuksissa, jotta päihdeongelmien hoito olisi aiempaa sujuvampaa.

Tuiran ja Kontinkankaan hyvinvointikeskusten asiakkaat voivat nyt hakeutua kiireellisissä päihdehoitoa vaativissa tilanteissa kiirevastaanotoille. Esimerkiksi alkoholikatkaisuhoito on kiireellistä päihdehoitoa. Kiirevastaanoton lääkäri ja sairaanhoitaja työskentelevät yhdessä päihdesairaanhoitajan kanssa. Myös mielenterveyspalvelujen ammattilaisten kanssa on tiivistetty yhteistyötä.

Kaksi päihdesairaanhoitajaa on aloittanut työskentelyn Kontinkankaan ja Tuiran hyvinvointikeskuksissa. Kehitteillä olevan toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa päihdetyön osaamista hyvinvointikeskuksissa. Tavoitteena on edistää päihdeongelmien varhaista tunnistamista ja tarjota tukea sekä madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Yrttipellon päihdepäivystyksen toiminta on käynnissä entiseen tapaan.

Toimintamallin kehittäminen alkoi tammikuussa 2024. Alkuvuoden aikana hyvinvointikeskusten päihdesairaanhoitajat ovat osallistuneet jo yli 100 potilaan hoidon tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.

Jatkossa tavoitteena on mahdollistaa kiireetön ajanvaraus päihdesairaanhoitajan vastaanotolle esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaalla on huolta omasta päihteen käytöstä tai rahapelaamisesta tai hän tarvitsee arviota päihde- tai peliongelman hoidon tarpeesta.

Pohteen päihdepalvelujen saatavuutta kehitetään osana Kestävän kasvun ohjelmaa (RRP2-hanke). RRP2-hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman jatkumoa, jolla pyritään tukemaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

Euroopan unionin rahoittama -logo