Asiakasmaksut ja palvelusetelit 

Pohteen laskut liikkeelle vaiheittain

Pohteen asiakaslaskut viivästyvät. Viivästyminen johtuu Pohjois-Pohjnamaan alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmissä olevien asiakasrekisterien yhtenäistämisen vuoksi. Alla olavasta taulukosta voit tarkistaa, milloin laskutus käynnistyy omalla alueellasi. Aikataulu on alustava.

Laskun maksaminen onnistuu helpoiten tilaamalla Pohteen laskut e-laskuina omaan verkkopankkiin. Paperilaskut tulee maksaa oman verkkopankin kautta. Lue lisää: Ohje laskujen maksamiseen.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksun määräytyminen

Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.

Maksujen oikaisu

Jos asiakas on tyytymätön laskuun, joka koskee terveydenhuollon tasasuuruista maksua, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen laskussa olevien oikaisuvaatimusohjeiden mukaisesti. Jos lasku on virheellinen, pyydetään asiakasta ottamaan yhteyttä siihen toimipisteeseen, jonka käyntiä tai palvelua lasku koskee.

Mikäli asiakkaalle annetussa tulosidonnaista asiakasmaksua koskevassa päätöksessä on virhe, tulee asiakkaan olla yhteydessä hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikköön tai suoraan päätöksentekijään. Asiakasmaksupäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksessä olevien oikaisuvaatimusohjeiden mukaisesti.

Mikäli asiakkaan tuloissa tai menoissa on tapahtunut muutoksia, voi muuttuneet tiedot ilmoittaa suoraan hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikköön uutta asiakasmaksupäätöstä varten.

Maksujen alentaminen

Asiakasmaksun alentamista koskevan ohjeistuksen päivittäminen on vielä kesken.

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksut palveluittain

Tähän lisätään eri palvelujen asiakasmaksut vaiheittain.

Nykyiset kuntien ja kuntayhtymien perimät asiakasmaksut ovat voimassa siihen asti, että hyvinvointialueen uudet yhtenäiset asiakasmaksut on vahvistettu.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu (ehdollinen)

Tilapäisestä lapsiperheiden palvelusta peritään asiakkaalta tasasuuruinen asiakasmaksu 12,20 €/tunti enintään kolmelta tunnilta vuorokaudessa.

Asiakasmaksuyksikkö

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikössä tehdään asiakkaille asiakasmaksupäätökset tai määritellään palvelusetelien arvot seuraaviin palveluihin:

  • Pitkäaikaiset asumispalvelut eri asiakasryhmille
  • Säännöllinen kotihoito
  • Lapsiperheiden kotipalvelu.

Yhteystiedot

Asiakasmaksuyksikössä työskentelee palveluvastaava ja kymmenen asiakaspalvelusihteeriä

Asiakasmaksuyksikkö

Puhelinaika

Maanantai – perjantai kello 9–12

08 5585 3782

Yrttipellontie 6
90230 OULU

Asiakaslaskutus

Maksukattoasiat ja maksuaikajärjestely

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto
Laskujen maksaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen laskut maksetaan aina oman pankin kautta.

Ohjeet laskujen maksamiseen

Asiakaslaskutusyksikön yhteystiedot

Maksukattoasiat
(muut kuin OYSin maksukattoasiat)

Ota yhteyttä laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

maksukatto (at) pohde.fi
OYSin asiakaslaskujen maksamista ja maksukattoa koskevat asiat

Puhelinaika

Maanantai-torstai kello 9-12

08 315 5779
oys.maksuaika (at) pohde.fi
oys.maksukatto (at) pohde.fi
OYSin työ- ja liikennetapaturmien ja ammattitautien laskutus

Jos asia koskee muuta kuin OYSin vakuutuslaskutusasioita, ota yhteys laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

Puhelinaika

Maanantai – torstai kello 9-14.30

08 315 4475
vakuutuslaskutus (at) pohde.fi
OYSin ulkomaalaisten potilaiden laskutusasiat

Jos asia koskee muuta kuin OYSin ulkomaalaisten potilaiden laskutusasioita, ota yhteys laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

Puhelinaika

Maanantai – torstai kello 9-14.30

08 315 4372
invoicing (at) pohde.fi
OYSin organisaatiolaskutus

Jos asia koskee muuta kuin OYSin organisaatiolaskutuksia, ota yhteys laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

Puhelinaika

Maanantai – torstai kello 9-14.30

08 315 4372
organisaatiolaskutus (at) pohde.fi
Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen asiakaslaskutus

Puhelinaika

Maanantai – torstai kello 9-14.30

08 315 5807 08 315 4368
ostopalvelut (at) pohde.fi
Ensihoidon kuljetusten omavastuuosuuksien laskutus

Puhelinaika

Maanantai – torstai kello 9-12

050 593 5294 044 429 6231
laskutus.ensihoito (at) pohde.fi

Asiakaslaskutusyksikön palveluvastaavat

Laskujen maksuaikajärjestelyt
(muut kuin OYSin asiakaslaskut)
maksuaika@pohde.fi
erikoissairaanhoidon laskutus, vakuutusyhtiölaskutus, ulkomaalaisten laskutus
Soili Hanhela
Palveluvastaava
050 406 8125
soili.hanhela (at) pohde.fi
terveyspalvelujen laskutus
Riikka Mattila
Palveluvastaava
040 635 5309
riikka.mattila (at) pohde.fi
sosiaalipalvelujen laskutus
Sirpa Vatjus
Palveluvastaava
044 759 1289
sirpa.vatjus (at) pohde.fi
ensihoidon laskutus, maksuaikajärjestelyt, talousasiat
Tarja Veijola
Palveluvastaava
050 342 7184
tarja.veijola (at) pohde.fi

Palvelusetelillä järjestettävät palvelut

Palvelusetelipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden palvelut jatkuvat toistaiseksi ennallaan

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eri palvelusetelipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden palvelut jatkuvat nykyisin kunnissa tai kuntayhtymissä käytössä olevilla palvelusetelipalveluilla ja nykyisin palveluita tuottavien palveluntuottajien avulla.

Asiakkaat/puolesta-asioijat pääsevät katsomaan palvelutietojansa PSOP-järjestelmistä samalla tavoin kuten aiemminkin.

Palvelusetelipalveluihin tulevista muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin

Kevään 2023 aikana palvelusetelillä järjestettävät palvelut tullaan yhtenäistämään koko hyvinvointialueella. Palvelukohtaisia sääntökirjoja ja palveluseteleiden arvoja valmistellaan parhaillaan ja ne tullaan viemään päätöksentekoon alkuvuoden 2023 aikana.

Palvelusetelipalveluihin tulevista muutoksista tullaan tiedottamaan asiakkaille hyvissä ajoin ja asiakkaiden palveluiden jatkuvuus turvataan myös muutosvaiheessa.

Vuoden 2023 aikana tulee muutoksia myös käytettävään palvelustelijärjestelmään (PSOP-Parasta palvelua) ja siitä muutoksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Lisätietoja saa tarvittaessa oman palvelualueen palveluyhteyshenkilöltä.