Ohjeita oululaisille äitiysneuvolan asiakkaille

Tälle sivulle on koottu ohjeita ja lisätietoja oululaisille äitiysneuvolan asiakkaille.

Lue lisää alta
Oulun neuvoloiden osoitteet

Löydät oman neuvolasi osoitteen äitiysneuvolan palvelusivulta.

Raskauden aikaiset terveystarkastukset

Kun raskaustesti on positiivinen, voit soittaa neuvolan puhelinpalveluun sopiaksesi ensikäyntiajan. Voit varata ajan verkossa Oulun sähköisen ajanvarauksen kautta, jos olet terve 18–40-vuotias uudelleensynnyttäjä eikä aiemmissa raskauksissasi ole ollut poikkeavaa, kuukautiskiertosi on ollut ennen raskautta säännöllinen eikä lähisuvussasi ole laskimotukoksia tai tukoksiin altistavaa geenivirhettä.

Ensimmäinen käynti terveydenhoitajalle on yleensä raskausviikolla 8–10. Molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita neuvolaan. Käynnillä keskustellaan voinnista, tunteista, odotuksista ja terveystottumuksista sekä raskaudenajan seurantaan liittyvistä asioista. Tulostakaa neuvolan esitietolomake ja tuokaa se täytettynä mukananne ensikäynnille.

Tutkimukset raskauden aikana

Saat ensimmäisellä neuvolakäynnilläsi tietoa ja ohjausta raskauden aikaan liittyvistä tutkimuksista. Tutustu jo ennen ensikäyntiäsi neuvolassa meneillään oleviin tutkimuksiin, jotka löytyvät tältä sivulta. Seulontatutkimukset ovat vapaaehtoisia ja perhe päättää itse, haluaako osallistua sikiön kehityshäiriöitä etsiviin tutkimuksiin. Ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä sovitaan alkuraskauden aikana otettavasta infektioseulontanäytteestä ja RhD-veriryhmätutkimuksesta. Lähetteet tutkimuksiin saat neuvolassa ensikäynnillä.

Sikiöseulontatutkimukset Oulun sikiöseulontayksikössä

Raskausseulontaan kuuluvat ultraäänitutkimukset tehdään Oulun sikiöseulontayksikössä ja ne ovat maksuttomia. Kaikista muista ultraäänitutkimuksista ja sikiöseulontayksikön lääkärivastaanottokäynneistä peritään asiakasmaksu. Peruuttamattomasta ultraäänitutkimusajasta laskutetaan sakkomaksu.

Alla lisätietoa tutkimuksista suomeksi ja englanniksi:

Sikiöseulontayksikössä tehdään sikiöseulonnan kaksi ultraäänitutkimusta, varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus ja rakenneultraäänitutkimus. Nämä tutkimukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Varhaisraskauden yleiseen ultraäänitutkimukseen (raskausviikot 12+0–13+6) voit varata ajan OmaOYS-palvelun kautta. Rakenneultraäänitutkimukseen saat ajan varhaisraskauden ultraäänikäynnillä.

Sikiöseulontayksikössä on myös naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin vastaanotto, jonne saa vastaanottoajan tarvittaessa lähetteellä. Nämä vastaanottokäynnit ovat maksullisia.

Käyntiosoite: Oulun sikiöseulontayksikkö, OYS D-talo (ent. Oulun kaupunginsairaala), Kiviharjuntie 5, 1.krs, 90220 Oulu

Yhdessä vahvaksi -tutkimus

Yhdessä vahvaksi -tutkimuksessa kehitetään internetin ja puhelimen välityksellä toteutettavaa raskaudenaikaisen masennuksen hoitoa sekä tutkitaan hoidon vaikuttavuutta. Masennusoireilun yleisyyttä tutkitaan EPDS-lomakkeen, eli mielialakyselyn avulla. EPDS-lomake ja tutkimuksen suostumuslomake annetaan raskaana olevalle ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Kotona täytettävät lomakkeet pyydetään tuomaan täytettyinä seuraavalle neuvolakäynnille.

Peppi-tutkimus keskittyy raskausmyrkytyksen ennaltaehkäisyyn

Peppi-tutkimus selvittää, voidaanko raskausmyrkytyksen riskissä olevat naiset tunnistaa paremmin jo alkuraskaudessa ja hyötyvätkö he tarkemmasta raskauden seurannasta.

Oulun yliopiston imetysohjaustutkimus

Oulun yliopistossa on työn alla ensisynnyttäjien imetysohjauksen mobiilisovellusintervention kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi ensisynnyttäjien hoitoprosessissa. Tarkoituksena on kehittää mobiilisovellusinterventio ja arvioida sen vaikuttavuutta ensisynnyttäjien hoitoprosessissa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa imetysohjauksen vaikuttavista menetelmistä, edistää täysimetyksen kestoa neljästä kuuteen kuukauteen kansallisten suositusten mukaisesti sekä lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä imetysohjauksessa. Saat tutkimuksesta lisätietoa neuvolakäynnillä.

DIPP-tutkimus selvittää tyypin 1 diabeteksen taustatekijöitä

Jos syntyvän lapsen perheenjäsenellä on tyypin 1 diabetes, odottavia äitejä pyydetään osallistumaan lyhyeen kyselyyn, joka on osa pitkäaikaista suomalaista DIPP-tutkimusta. Äidiltä pyydetään neuvolakäynnillä suostumus ennen kyselyyn vastaamista. Kyselyn vastauksia käytetään osana tyypin 1 diabeteksen taustatekijöitä selvittävää tutkimusta, eikä se velvoita osallistumaan jatkoseurantaan.

Kyselyyn vastanneet perheet voivat osallistua myös DIPP-tutkimuksen toiseen osaan, joka tehdään myöhemmin raskauden aikana. Tutkimushoitaja kertoo tutkimuksen toisasta osasta lisää puhelimitse.

Ryhmätoiminta ja perhevalmennus

Neuvolan perhevalmennusta tarjotaan ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille. Perhevalmennustapahtuma oululaisille ensisynnyttäjäperheille järjestetään noin joka toinen kuukausi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Saat aikataulut omasta neuvolastasi.

Lisäksi ensimmäistä lastaan odottaville isille on oma Isällistä-perhevalmennusryhmä, johon voi tulla mukaan joka kuukauden viimeinen maanantai. Sisältö on sama jokaisella kerralla. Sekä perhevalmennukseen että Isällistä-valmennukseen ilmoittaudutaan Oulun sähköisen ajanvarauksen kautta.

Oulun yliopistollinen sairaala tarjoaa synnytysvalmennusta etäyhteydellä Teamsin kautta. Oysin synnytysvalmennukseen ei tarvitse ilmoittautua.

Muita raskaana oleville ja vauvaperheille tarkoitettuja ryhmiä voi tiedustella omasta neuvolasta.