Etsivä nuorisotyö

Palvelun sisältö

Etsivä nuorisotyö auttaa, jos olet koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai olet vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Palvelu on tarkoitettu 15–29-vuotiaille. Saat asiantuntijalta yksilöllistä ohjausta turvallisesti ja luottamuksellisesti tarpeittesi mukaan.  Ohjauksessa kartoitetaan yhdessä näkymiä erilaisista poluista kohti koulutusta, työelämää tai muuta tarkoituksenmukaista tavoitetta. Asiantuntijat keskustelevat elämäntilanteestasi ja keskustelun pohjalta tehdään suunnitelma tulevaisuuteesi. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä vanhempiesi tai muiden verkostojen kanssa.

Etsivä nuorisotyö sisältää esimerkiksi nämä työmuodot:
– ohjauskeskustelut
– opiskelupaikan ja työkokeilupaikan hakemisessa avustaminen
– tutustumisvierailut
– ryhmätoiminnot

Toimi näin

Sähköinen palvelu on valtakunnallinen ja maksuton palvelu.  Sen avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren oman asuinalueen etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa, toimivaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin säännöksiä.

Voit ottaa etsivään nuorisotyöhön yhteydessä myös muilla tavoin esimerkiksi suoralla kontaktilla, puhelimitse tai sähköpostilla. Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuksellista, ja perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Yhteystiedot

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.