Kasvatus- ja perheneuvontapalvelut (perheneuvola)

Lapsiperheet voivat saada kasvatus- ja perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. Palvelu on luottamuksellista.

Neuvontaan sisältyy lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja muuta tukea. Työhön voi osallistua sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen ammattilaisia.

Toimi näin

Ota yhteyttä, jos

  • tarvitset ohjausta tai neuvontaa lapsen kasvun ja kehityksen tueksi
  • tarvitset yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapiaa tai puheterapiaa
  • haluat mukaan sijaisperheiden valmennukseen
  • sinulla on huoli lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä, kehityksestä tai oppimisesta
  • lapsi tai perhe on kokenut vaikean tapahtuman, tai perhetilanne on muusta syystä vaikea
  • haluat keskustella parisuhteen ongelmista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelut perustuvat luottamuksellisuuteen ja ne ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia.