Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Avo- ja avioerotilanteessa voitte sopia lapsenne huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun teette vanhempina päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, teidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon.

Lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista ja auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava sen hyvinvointialueen lastenvalvojan luona, jolla lapsen kotikunta sijaitsee. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Toimi näin

Ota yhteyttä lastenvalvojaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta molemmat vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy hänen täytettyään 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.