Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli

Digitaalisen kehityksen juurruttaminen terveydenhuoltoon: Digi-HTA – Tehokkaampaa ja vaikuttavampaa päätöksentekoa.

Kehittämishankkeen tarkoitus on tukea hyvinvointialueiden päätöksentekoa vakiinnuttamalla Digi-HTA-arviointimallin käyttöönotto alueilla. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Digi-HTA:n tunnettavuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti, pyrkien yhteensopivuuteen merkittävien kansainvälisten tunnustettujen arviointimallien, kuten Saksan, Ranskan ja Englannin, kanssa. Digi-HTA-arviointien hyödyntäminen osana potilasjärjestöjen ja kansalaisten päätöksentekoa on yksi hankkeen tavoitteita. Digi-HTA-arviointimallin jatkuva kehittäminen on olennainen osa hanketta.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

  • Digitaalisten tuotteiden arviointi.
  • Hyvinvointialueiden yhteistyöverkosto.
  • Kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Osahankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kasvattaa kansallista tietoisuutta Digi-HTA-arvioinnin merkityksestä sote-sektorin digitaalisten tuotteiden tai palveluiden hankinnoissa. Digi-HTA- arvioinnit ovat keskeinen työkalu hyvinvointialueille, auttaen päätöksentekoa sekä hankintavaiheessa että hankintaprosessin aikana.

Osahankkeen toimenpiteet

Toimintamallin keskeiset dokumentit, kuten hyvinvointialueiden yhteistyöverkoston tapaamisten materiaalit, löytyvät Innokylästä.
Lisätietoa saatavilla osoitteesta www.digi-hta.fi.

FinCCHTA | Pohde
Jari Haverinen
Erikoissuunnittelija
jari.haverinen (at) pohde.fi
FinCCHTA | Pohde
Teemu Mustola
Erikoissuunnittelija
teemu.mustola (at) pohde.fi
FinCCHTA | Pohde
Raija Järvinen
Erikoissuunnittelija
raija.jarvinen (at) pohde.fi