Sosiaalinen luotto

Tältä sivulta löydät tietoa sosiaalisesta luotosta, sen perusteista ja luoton hakemisesta.

Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä laina

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, jotka asuvat vakituisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla. Syitä voivat olla muun muassa vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä. Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä laina, josta ei peritä koron lisäksi muita maksuja.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista

Sosiaalinen luotto on sosiaalihuoltoon kuuluva palvelu, jonka avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi järjestelylainaan kokonaisvelkojen (enintään 8000 €) järjestämiseksi velkakierteen katkaisemiseen, välttämättömiin asunnon pienkorjauksiin ja talouden tasapainottamiseen.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä, jos

 • ei ole näyttöä hakijan mahdollisuudesta tai kyvystä hoitaa haetun suuruinen luotto laina-ajan puitteissa
 • hakijan luottokelpoisuutta tai lainan takaisinmaksukykyä ei voida riittävällä tavalla selvittää ja todentaa
 • hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja
 • hakija kykenee hoitamaan lainatarpeensa tuloillaan, varoillaan ja / tai muilla lisä-velkaantumiseen nähden ensisijaisilla toimenpiteillä
 • hakijan laskennallinen maksuvara mahdollistaa kohtuullisessa ajassa tarvittavan suuruisen summan säästämisen (maksuvara yli 350 € / kuukaudessa)
 • hakijan kokonaisvelkamäärä ylittää sosiaalisen luoton enimmäislainamäärän (8000 €)
 • hakijalla on realisoitavaa perusturvaan kuulumatonta omaisuutta tai hän voi käyttää omaisuuttaan esimerkiksi pankkilainan vakuutena ja siten kattaa lainatarpeensa
 • hakija on muuttamassa pois hyvinvointialueelta.
Tutustu sosiaalisen luoton myöntämisen perusteisiin

Sosiaalisen luoton hakeminen

Ha­ke­mis­ta var­ten tar­vi­taan to­sit­teet tu­lois­ta, me­nois­ta, va­rois­ta, ve­ro­tus­pää­tös, luot­to­tie­to­re­kis­te­riot­teet ja ulo­sot­to­lai­tok­sen to­si­te se­kä pank­ki­ti­liot­teet ja to­sit­teet kai­kis­ta ve­lois­ta.

Ve­loik­si las­ke­taan muun muassa erään­ty­neet las­kut, pe­rin­tä­toi­mis­to­jen saa­ta­vat, ulo­so­tos­sa ole­vat ve­lat, luot­to­kor­tit, pank­kien ynnä muiden ku­lu­tus­luo­tot, pi­ka­vi­pit, osa­mak­sut ja räs­ti­vuok­rat. Tar­kem­mat oh­jeet tar­vit­ta­vis­ta liit­teis­tä an­ne­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Ha­ki­jal­le laa­di­taan mak­suva­ra­las­kel­ma, jo­hon kir­ja­taan kuu­kau­sit­tai­set tu­lot ja me­not. Ha­ki­jan mak­su­va­ra tu­lee ol­la 30–350 €/kk jot­ta luot­toa voi­daan myön­tää:

Sosiaalista luottoa haetaan kirjallisella hakemuksella liitteineen. Hakemus palautetaan sosiaalipalveluihin, josta ollaan hakijaan yhteydessä. Hakijalta voidaan edellyttää kahden–kuuden kuukauden seurantajaksoa taloudenhoidosta.

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille

Sosiaalinen luotto on luonteeltaan viimesijaista, joten hakijan tulee selvittää ja käyttää ensisijaisia toimeentulon turvaamisjärjestelmiä, toimenpiteitä, palveluja ja etuuksia taloutensa sekä velkojensa hallintaan saattamisessa ennen sosiaalisen luoton myöntämistä.

Muita ensisijaisia vaihtoehtoja ovat muun muassa vapaaehtoinen velkojen sovittelumenettely, valtion järjestämä talous- ja velkaneuvonta ja yksityishenkilön velkajärjestely.

Jos hakijalle myönnetään sosiaalinen luotto, ohjataan häntä tekemään lisävelkaantumisen estämiseksi vapaaehtoinen maksuhäiriömerkintä luotonmaksun ajaksi luottorekistereihin (Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy). Merkinnästä käy ilmi luoton saajan talouden tasapainottaminen vapaaehtoisella velkajärjestelyllä ja se estää uusien luottojen myöntämisen.

Hakemuslomake

Sosiaalista luottoa haetaan alla olevalla hakemuslomakkeella. Hakemukset palautetaan osoitteeseen sosiaalinenluotto@pohde.fi. Hakemuksen voi myös palauttaa oman asuinalueen sotekeskukseen kirjekuoressa, johon päälle tulee kirjoittaa teksti ”Sosiaalinen luotto”.

Yhteydenotot ja hakemusten palauttaminen

Sosiaalisen luoton hakemiseen saat tarkempaa ohjeistusta alla olevista yhteystiedoista.

Lakeuden alue, aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Liminka, Kempele, Hailuoto, Lumijoki
Sosiaalityöntekijä, Liminka (puhelinaika ma–pe kello 10–11) 046 921 9898
Sosiaaliohjaaja, Liminka (puhelinaika ma–pe kello 10–11) 050 329 1562
Sosiaalityöntekijä, Kempele 050 463 6313
Sosiaalityöntekijä, Kempele 040 540 6046

Käynti-/postiosoite

 • Liminganraitti 4, 91900 Liminka
 • Voimatie 6 A, 90440 Kempele
Oulunkaari, aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Muhos, Ii, Vaala, Utajärvi, Tyrnävä
Sosiaalityöntekijä, Muhos (puhelinaika ma–pe kello 12–13) 044 497 0101
Sosiaalityöntekijä, Ii 040 671 3929
Sosiaaliohjaaja, Ii 050 390 3735

Käynti-/postiosoite

 • Asematie 14, 91500 Muhos
 • Asematie 165 D, 91100 Ii
Koillismaa, aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Pudasjärvi, Kuusamo
Palveluohjaus, Pudasjärvi (puhelinaika ma–pe kello 9–15) 08 587 54010
Palveluohjaus, Kuusamo (puhelinaika ma–pe kello 9–11) 040 860 8652

Käynti-/postiosoite

 • Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi
 • Raistakantie 1 C, 93600 Kuusamo
Raahe, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi
Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Aikuisten sosiaalipalvelut, Raahen toimisto 040 135 8144

Käynti-/postiosoite

Rantakatu 4 H, 92100 Raahe

Oulainen, Ylivieska, Alavieska, Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä
Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Sosiaaliohjaaja, Oulainen 044 479 3283
Sosiaalityöntekijä, Oulainen 044 479 3284

Käynti-/postiosoite

Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen

Haapajärvi, Nivala, Sievi, Reisjärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Sosiaaliohjaaja, Haapajärvi 044 445 7825
Sosiaalityöntekijä, Haapajärvi 040 541 3513

Käynti-/postiosoite

Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Oulu, aikuisten sosiaalipalvelut, sosiaalinen luotto
Oulu
Sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta (arkisin kello 9-15) 040 182 8078
Kiiminki, Haukipudas ja Tuira 040 683 8138

Postiosoite

 • Kontinkankaan hyvinvointikeskus, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut
  PL 10, 90029 POHDE
 • Tuiran hyvinvointikeskus, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut
  PL 10, 90029 POHDE
Hakemusten palauttaminen, sosiaalinen luotto
sosiaalinenluotto@pohde.fi

Postiosoite

Hakemuksen voi myös palauttaa oman asuinalueen sotekeskukseen kirjekuoressa, johon päälle tulee kirjoittaa teksti ”Sosiaalinen luotto”.