Yhteistoimintaelin

Yhteistoimintaelin (YT-elin) turvaa henkilöstön mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.

Yhteistoimintaelimessä ovat työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat

Yhteistoiminnan tarkoitus on turvata henkilöstön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön asemaan ja työhän vaikuttavat asiat.

Väliaikaisen yt-elimen pöytäkirjat

YT-elimen pöytäkirjat julkaistaan Pohteen henkilöstölle sisäisessä intranetissä.

Lisätiedot

Tuula Virsiheimo
Asiantuntija
tuula.virsiheimo@pohde.fi