Ilmoitukset

Hallinto-oikeuden päätökset

Hallinto-oikeuden päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (laki hyvinvointialueesta 147 §).

Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 23.5.2023, hyvinvointialueasiaa koskevat valitukset

Päätös julkaistu verkkosivustolla 31.5.2023 ja se on nähtävillä 30.6.2023 saakka.

Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä 6.6.2023, valituksen peruutus

Ilmoitus päätöksestä on julkaistu verkkosivustolla 13.6.2023. Päätös on nähtävillä hyvinvointialueen kirjaamossa 13.6.-13.7.2023.