Ilmoitukset

Tältä sivulta löydät hallinto-oikeuden päätökset.

Lue lisää alta
Hallinto-oikeuden päätökset

Hallinto-oikeuden päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (laki hyvinvointialueesta 147 §).

Ilmoitukset