Palvelutasopäätös

Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen keskeinen asiakirja, jossa määritellään pelastustoimen tehtävien järjestäminen alueella. Valtaosan näistä palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät, joita ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta (palotarkastustoiminta) ja pelastustoiminta.

Lue lisää alta

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden

Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös on vastaava asiakirja kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelma.

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden on hyvinvointialueemme strategiaan kirjattu palvelulupaus. Määrittelemämme painopisteet ja strategiset periaatteet mahdollistavat antamamme palvelulupauksen täyttämisen.

Tutustu palvelutasopäätöksen luonnokseen

Voitte antaa palautetta palvelutasopäätöksen luonnoksesta viimeistään perjantaina 29.9.2023. Voit kommentoida luonnosta sähköisen kyselyn kautta, jättää virallisen lausunnon pelastuslaitoksen virkasähköpostiin pelastuslaitos (at) pohde.fi tai kirjeitse Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, PL 10, 90029 Pohde.

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen luonnoksesta kerätään näkemyksiä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta on käsitellyt palvelutasopäätöksen 2024-2025 luonnosta kokouksessaan 24.8.2023. Nyt luonnoksesta toivotaan myös kuntalaisten palautetta ja näkökulmia. Annetut palautteet kootaan ja hyödynnetään palvelutasopäätöksen jatkotyöstämisessä.

Näin annat palautetta

Anna palautetta palvelutasopäätöksen luonnoksesta viimeistään perjantaina 29.9.2023.

Voit kommentoida luonnosta sähköisen kyselyn kautta, jättää virallisen lausunnon pelastuslaitoksen virkasähköpostiin pelastuslaitos (at) pohde.fi tai kirjeitse Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, PL 10, 90029 Pohde.

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulu

Tavoitteena on, että lausuntokooste ja lausuntojen perusteella tarkistettu palvelutasopäätös voidaan käsitellä turvallisuuslautakunnassa 12.10.2023, aluehallituksessa 31.10.2023 ja aluevaltuustossa 20.11.2023.

Alueen asukkaille järjestetään kuulemistilaisuuksia

Lisätietoja

Palvelutasopäätös yleisesti

Petteri Jokelainen
Pelastusjohtaja
petteri.jokelainen@pohde.fi

Pelastustoiminnan osalta

Pelastustoiminnan palvelualue
Harri Pyyhtiä
Pelastustoiminnan palvelualuejohtaja, pelastuspäällikkö
harri.pyyhtia@pohde.fi

Onnettomuuksien ehkäisyn osalta

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelualue
Mika Haverinen
Pelastuspäällikkö
mika.haverinen@pohde.fi