Hyvää vapaaehtoisten päivää!

Julkaistu

Vapaaehtoistoiminnan merkitys Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamisessa on kiistaton. Kun yhteiskuntamme ikärakenne muuttuu, yhä useampi ikäihminen asuu kotona ja tarvitsee virikkeitä ja keskustelukavereita elämäänsä. Vapaaehtoiset ovat nyt ja tulevaisuudessa suuressa roolissa apua tarvitsevien asukkaidemme tasa-arvoisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen vahvistajina.

Inhimillisen arvon lisäksi vapaaehtoistoiminnalle voidaan laskea euromääräinen arvo. Jukka Hoffrénin mukaan vapaaehtoistoiminnan rahallinen arvo Suomessa on vuosittain lähes 3,2 miljardia euroa. Laskelma näyttää muiden ihmisten hyväksi tehdyn palkattoman työn ja sen merkityksen ihmisten hyvinvoinnille.

Vapaaehtoistoiminnan verkostot kehittävät vapaaehtoistoimintaa

Vuolle Setlementti hallinnoi vapaaehtoistoiminnan VARES-verkostoa, joka yhdistää ja kehittää vapaaehtoistoimintaa Oulun seudulla. Verkostossa on jäseninä järjestöjä, seurakuntia ja Oulun kaupunki. Verkosto edistää ja tukee toimijoiden vapaaehtoistoiminnan laadukasta johtamista ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä. Se edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan roolin tunnistamista osana yhteiskunnan rakenteita ja suhteessa julkisiin palveluihin.

Raudaskylän Kristillinen Opisto hallinnoi vapaaehtoistoiminnan ALVA-verkostosta, joka toimii Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella tarjoten yhteistyömahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen edustajille sekä muille vapaaehtoistoimintaa järjestäville. Vapaaehtoisille ja järjestöille ALVA tarjoaa koulutuksia, työnohjausta ja virkistystilaisuuksia sekä neuvontaa ja ohjausta.

Syksyllä 2023 ALVA-verkosto järjesti vapaaehtoistoiminnan messut Ylivieskassa. Messujen teemana oli vapaaehtoisten hyvinvointi ja uusien vapaaehtoisten motivointi. Messuille oli kutsuttu osallistujia erityisesti Pohteelta, kunnista, järjestöistä, seurakunnista ja oppilaitoksista.

Pohde tukee vapaaehtoistoimintaa

Pohde tukee yhdistysten ja säätiöiden koordinoimaa vapaaehtoistoimintaa monin tavoin, esimerkiksi maksamalla järjestöavustuksia. Myös Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima OLKA-toiminta sekä muutamat Vuolle Setlementin toiminnat ovat saaneet Pohteen järjestöavustusta.

OLKA-toiminta tarjoaa OLKApään tueksi asiakkaille ja heidän läheisilleen Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS). OLKAn vihreä-harmaaliiviset vapaaehtoiset tarjoavat kiireettömiä kohtaamisia asiakkaille eri tilanteissa sairaalassa. Heidät tavoittaa esimerkiksi Avohoitotalon aulasta, missä he opastavat asiakkaita, tai päivystyksestä, missä he tarjoavat ohjausta ja tukea.

Vapaaehtoiset toimivat myös lastenosastolla leikkikavereina lapsille. Lisäksi OLKA välittää sairaalaan vertaistukijoita, jotka voivat tarjota tukea sairastuneille tai haastavissa elämäntilanteissa oleville. Kaikki OLKAn vapaaehtoiset ovat koulutettuja ja vapaaehtoisia.

Vuolle Setlementti on ohjannut syksyllä 2023 ikäihmisiä ja maahanmuuttajia digikahviloissa eri puolilla Oulua ja muutamalla muulla paikkakunnalla. Digikahviloissa on harjoiteltu Pohde.fi-sivuston toimintoja yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Vuolle-opisto järjestää seniorikerhoja eri puolilla Oulua. Kerhoissa toimii myös vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Kerho antaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden toteuttaa omia taitojaan ja oppia uutta.

Vuolteen seniorikeskus koordinoi ikääntyville kohdennettua AVEK-ystävätoimintaa, missä vapaaehtoinen tuo iloa ikääntyvän arkeen, on läsnä, keskustelee ja kuuntelee. Ystäväparit voivat ulkoilla, kahvitella, käydä teatterissa ja tehdä kaikkea, mikä kiinnostaa heitä molempia. Vapaaehtoisten panos ikäihmisten yksinäisyyden lieventämisessä on korvaamaton ja lisää ikääntyvän elämänlaatua. Myös vapaaehtoinen saa toiminnastaan paljon iloa.

Kokemustoimijat ovat kehittämisessä mukana olevia vapaaehtoisia

Kokemustoiminnan tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi sairauksista ja haastavista elämäntilanteista. Kokemustoimijat ovat järjestöjen vapaaehtoisia, joita järjestöt kouluttavat ja tukevat. Pohteella kokemustoimijoita välittää OLKA-toiminta.

Vuosina 2020 ja 2023 myös ALVA-verkosto on kouluttanut kokemustoimijoita, joista muutamat ovat osallistuneet Pohteen palvelujen kehittämistyöryhmiin. Kokemustoimijoilla on kasvava rooli Pohteen palvelujen kehittämisessä. Pohde maksaa koulutetuille kokemustoimijoille palkkion ja tarvittaessa kulukorvauksia osallistumisesta palvelujen kehittämiseen.

Vapaaehtoisten päivä

Vapaaehtoistoiminta lisää paitsi kohteidensa, myös tekijöidensä, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Frank Martela kiteyttää vapaaehtoistoiminnan merkitystä tekijälleen: tekemällä hyvää voi vahvistaa omaa hyvinvointiaan ja terveyttään ja tehdä elämästään merkityksellisempää.

Näillä sanoilla haluammekin toivottaa kaikille vapaaehtoisille sekä vapaaehtoistoimintaa koordinoiville organisaatioille ja henkilöille oikein hyvää vapaaehtoisten päivää!

Anitta Anunti, Annukka Oksman-Hiukka, Helena Peussa ja Helena Liimatainen

Anunti toimii vapaaehtoistoiminnan suunnittelijana ALVA-verkostossa, Oksman-Hiukka vastaavana suunnittelijana Vapaaehtoistoiminnan verkosto – VARESssa, Peussa OLKA vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina OLKA-toiminnassa ja Liimatainen järjestötyön koordinaattorina Pohteella.