Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2023

Julkaistu

Maailmassa on yli miljardi vammaista henkilöä. On siis selvää, että vammaisten päivä on enemmän kuin oikeutettu. Miettiessäni, mitä tämä päivä itselleni merkitsee, tulin tulokseen, että päivä koskee meitä kaikkia. Haluan tänä päivänä suoda lämpimän ajatuksen kaikille vammaisille ja vammaisten omaisille sekä heille, jotka vammaisten asioita vievät eteenpäin. Toivon kaikille meille avaraa ajattelutapaa, kykyä asettua vammaisen ihmisen tilaan ja ymmärtää mitä kaikkea vammainen ihminen kohtaa.

Vammaisuutta on monenlaista, näkyvää ja näkymätöntä. Ympärillämme on erilaisten ihmisten kirjo, mutta kaikki olemme kuitenkin samanarvoisia ja sen myötä kaikkien meidän tulisi saada samanarvoiset oikeudet ja palvelut. Paljon on kuitenkin taisteltu ja tullaan taistelemaan, jotta kaikkien ihmisoikeudet toteutuisi.

Vuonna 2008 astui voimaan YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista. Suomessa sopimus astui voimaan vuonna 2016. Sopimuksen tarkoitus on vammaisten henkilöiden arvostus, yhdenvertaisuus muiden kanssa ja osallisuus kaikkeen toimintaan, mitä muutkin ihmiset ympärillämme tekevät. Jokaisen meistä tulisi saada päättää omista asioistaan itse; miten haluan asua, mitä harrastaa ja kenen kanssa, kuinka kulkea paikasta toiseen ym. Nämä asiat meille vammattomille ovat itsestään selviä, mutta iso osa vammaisista joutuu näistä asioista vääntämään kättä.

Pohteen vammaisneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa käsittelemään vammaisia koskevia asioita. Lisäksi vammaisneuvoston jäsenistöstä on koottu työvaliokunta, joka kokoontuu neuvoston kokousten välillä valmistelemaan kokouksen asioita ja tekemään lausuntoja. Olemme iloksemme huomanneet, että lausunnot on otettu vakavasti hyvinvointialueen päätöksenteossa. Vammaisneuvosto tekee kaikkensa, jotta vammaisten elämä olisi tasa-arvoista muiden kanssa ja että palvelut saadaan toimiviksi ja kaikille yksilöllisiksi tarpeen mukaan.

Rauhallista Joulun odotusta kaikille, vammaisille ja vammattomille.

Maija Koistinen

Maija Koistinen toimii Pohteen vammaisneuvoston puheenjohtajana.