Tulevaisuuslautakunta hyväksyi henkilökuljetuspalveluiden hankinnan periaatteet

Julkaistu
Tulevaisuuslautakunta hyväksyi henkilökuljetuspalveluiden hankinnan strategiset periaatteet. Henkilökuljetuspalveluiden hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä.

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi henkilökuljetuspalveluiden hankinnan strategiset periaatteet. Henkilökuljetuspalveluiden hankinta toteutetaan joustavana sähköisenä palveluntuottajarekisterinä.

Palveluntuottajarekisterissä toteutettavat hankinnat jaetaan alueellisesti tarkoituksenmukaisiin osiin toimivan markkinan näkökulmasta. Tässä hankinnassa noudatetaan Pohteen hankintaohjetta ja hankinnassa tuetaan ja turvataan asiakkaille palvelutarpeen ja palvelupäätöksen mukainen kuljetuspalvelu oikea-aikaisesti.

Tulevaisuuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle ensihoidon palvelutasopäätöksen muuttamista ajalle 1.6.2024-31.12.2025. 

Lautakunta esittää, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tulee olla valmiudessa lauantaina sekä sunnuntaina päiväaikaan vähintään 40 ensihoitoyksikköä ja että lauantaihin ja sunnuntaihin ennen muutosta sijoitettua päivävalmiutta voidaan tarvittaessa siirtää perjantain ja lauantain yövuoroihin.

Ensihoito voi tehdä hetkellisiä perusteltuja operatiivisia muutoksia palvelutasopäätöksen mukaiseen valmiuteen. Muutoksilla varmistetaan ensihoitopalvelun valmius muuttuneessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä.

Yhteyshenkilöt

Antti Ollikainen
Lautakunnan puheenjohtaja
Antti@anttiollikainen.fi

Tulevaisuuslautakunta