Asiakaslaskutusyksikkö

Yhteystiedot

Maksukatto, maksuaika ja perintä

Maksukattoasiat

Ota yhteyttä laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

Maksukattoasiat maksukatto(at)pohde.fi
OYSin laskujen maksukattoasiat oys.maksukatto(at)pohde.fi
Laskujen maksuaikajärjestelyt (muut kuin OYSin laskut)

Puhelinaika ma – to kello  9 – 12

maksuaika (at) pohde.fi
Laskujen maksuaikajärjestelyt (OYSin laskut)

Puhelinaika ma – to kello  9 – 12

oys.maksuaika (at) pohde.fi
Perintä

Puhelinaika ma – to kello 9 – 12

perinta (at) pohde.fi

Laskutus

OYSin työ- ja liikennetapaturmien ja ammattitautien laskutus

Jos asia koskee muuta kuin OYSin vakuutuslaskutusasioita, ota yhteys laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

Puhelinaika maanantai – torstai kello 9-14.30

vakuutuslaskutus (at) pohde.fi
OYSin ulkomaalaisten potilaiden laskutusasiat

Jos asia koskee muuta kuin OYSin ulkomaalaisten potilaiden laskutusasioita, ota yhteys laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

Puhelinaika maanantai – torstai kello 9-14.30

invoicing (at) pohde.fi
OYSin organisaatiolaskutus

Jos asia koskee muuta kuin OYSin organisaatiolaskutuksia, ota yhteys laskussa mainittuun sote-keskuksen laskuttajan yhteystietoon.

Puhelinaika maanantai – torstai kello 9-14.30

organisaatiolaskutus (at) pohde.fi
Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen asiakaslaskutus

Puhelinaika maanantai – torstai kello 9-14.30

ostopalvelut (at) pohde.fi
Ensihoidon kuljetusten omavastuuosuuksien laskutus

Puhelinaika maanantai – torstai kello 9-12

laskutus.ensihoito (at) pohde.fi

Asiakaslaskutusyksikön päälliköt ja palveluvastaavat

Asiakaslaskutus
Leena Määttä
Asiakaslaskutuspäällikkö
leena.maatta (at) pohde.fi

Postiosoite: Talouspalvelut / asiakaslaskutusyksikkö, PL 10, 90029 POHDE
Postiosoite ensihoidossa: Ensihoitokeskus / laskutus, PL 10, 90029 POHDE

Asiakalaskutusyksikkö
Tarja Veijola
Palvelupäällikkö
tarja.veijola (at) pohde.fi
erikoissairaanhoidon laskutus, vakuutusyhtiölaskutus, ulkomaalaisten laskutus
Soili Hanhela
Palveluvastaava
soili.hanhela (at) pohde.fi
terveyspalvelujen laskutus
Riikka Mattila
Palveluvastaava
riikka.mattila (at) pohde.fi
Ikäihmisten laskutus
Sirpa Vatjus
Palveluvastaava
sirpa.vatjus (at) pohde.fi
perhe- ja sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen laskutus
Anna Päivärinta
palveluvastaava
anna.paivarinta (at) pohde.fi