Mielenterveysasiakkaiden palveluohjaus

Palvelun sisältö

Mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluja on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat mielenterveyspalveluita tarjoavien tahojen pariin. Tarkoitus on tukea sinua, jotta selviydyt mahdollisimman itsenäisesti.

Toimi näin

Ota yhteyttä palveluohjaukseen, jos tarvitset esimerkiksi seuraavia palveluja:

– Tukea asumiseen
– Ateriapalvelua
– Avustajapalvelua tai henkilökohtaista apua
– Apua liikkumiseen tai kuljetuspalvelua
– Omaishoidon tukea
– Päivätoimintaa tai työtoimintaa
– Kotisairaanhoitoa tai kotipalvelua
– Turvapalveluja

Voit hakeutua palveluohjaukseen joko itse tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ohjaamana. Yhteydenottoa varten katso paikalliset yhteystiedot, puhelinnumerot ja yhteydenottoajat.

Voit myös arvioida mahdollisuuttasi saada henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai tukea liikkumiseen sähköisessä Omaolo-palvelussa.