Sivuston saavutettavuus ja evästeet

Lue lisää alta

Verkkosivuston saavutettavuus

Sivusto, jota on helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen verkkosivusto on suunniteltu sellaiseksi, että sitä on mahdollisimman helppo käyttää ja sieltä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää. Kun verkkopalvelua on helppo käyttää ja ymmärtää, sitä pystyvät käyttämään myös ihmiset, joilla on haasteita, kuten esimerkiksi haasteet oppimisessa, muistamisessa ja hahmottamisessa tai he käyttävät verkkosivua ruudunlukijan avulla. Saavutettavuus auttaa myös niitä ihmisiä, jotka ovat vasta oppimassa verkkopalvelussa käytettävää kieltä.

Tekninen saavutettavuus

Kun puhutaan teknisestä saavutettavuudesta, tarkoitetaan sitä, että käyttäjän on mahdollista käyttää verkkopalvelua erilaisilla teknisillä apuvälineillä.

Esimerkiksi näkövammaisella ihmisellä voi olla käytössään ohjelma, joka lukee ruudulla olevan tekstin ääneen. Jotta ohjelma toimii kunnolla, on verkkopalvelu pitänyt koodata oikein ja lain edellyttämien saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

Sisällöllinen saavutettavuus

Sisällöllinen saavutettavuus tarkoittaa verkkopalvelun helppoa käytettävyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä. Tällä varmistetaan, että verkkopalvelut ovat saavutettavia myös kokemattomammille käyttäjille.

Esimerkiksi haasteet oppimisessa, muistamisessa ja hahmottamisessa vaikeuttavat verkkosivuston käyttöä ja ymmärrettävyyttä. Jotta kaikki voivat käyttää verkkosivustoa vaivattomasti, niin verkkosivustolta löytyvä sisältö täytyy esittää mahdollisimman selkeästi.

Saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvotaan

Laki velvoittaa, että ihan jokaisen ihmisen on voitava käyttää verkkopalvelua tai mobiilisovellusta vaivattomasti. Esimerkiksi näkövamma tai kuulovamma ei saa olla este palvelun käytölle. Käytännössä verkkopalvelun tai mobiilisovelluksen saavutettavuuden osa-alueet ovat tekninen saavutettavuus ja sisällöllinen saavutettavuus.

Saavutettavuusvaatimuksilla tarkoitetaan niin sanottuja WCAG-kriteerien A- ja AA-tasoa. Laki ei esimerkiksi vaadi videoissa viittomakielistä tulkkausta tai selkokielisen verkkopalvelun käyttöä. Myös nämä asiat pyritään kuitenkin huomioimaan, jotta kaikilla ihmisillä on todelliset mahdollisuudet osallisuuteen yhteiskunnassa.

Verkkosivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi ja on laadittu 03.12.2022.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Teknisen saavutettavuuden arvionti

Tulossa

Sisällöllisen saavutettavuuden arviointi

Tulossa

Päivitämme ja kehitämme sivustoa jatkuvasti. Ota yhteyttä, jos huomaat saavutettavuudessa puutteita eli www-sivustolla julkaistu materiaali ei ole havaittavissa ja ymmärrettävissä kaikille. Ilmoitathan meille myös, jos sisällön selkeydessä tai hallittavuudessa on puutteita. Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Saavutettavuuspuutteesta ilmoittaminen

Voit antaa palautetta palautelomakkeen kautta tai suoraan viestinnän yhteyshenkilöille.

Verkkosivustoa koskeva palaute

"(Täytä tämä kohta, jotta voit jatkaa)" näyttää pakolliset kentät

Tietoturvasyistä palautteeseen ei tule laittaa henkilötunnusta eikä luottamuksellisia tietoja.
Tietosuojaseloste(Täytä tämä kohta, jotta voit jatkaa)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Yhteystiedot

Palautetta voi lähettää suoraan Pohjois-Pohjanmaan viestinnän yhteyshenkilöille.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus (a) avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Saavutettavuus terveyskeskuksissa ja muissa palveluyksiköissä

Erilaisten automaattien käytön pitää olla mahdollista kaikille ja fyysisen ympäristön pitää mahdollistaa automaatille pääsy. Esteettömyys ja saavutettavuus merkitsevät yhdenvertaista pääsyä fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tar-
jottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla.

Saavutettavuuden esteet tulee tunnistaa ja poistaa muun muassa

  • rakennuksista: kouluista, asunnoista, terveydenhuoltoyksiköistä ja työpaikoista
  • teistä, kuljetuksista sekä sisä- että ulkotiloissa
  • tiedottamisesta ja viestinnästä.
Palvelukieli

Maahanmuuttajille osallisuus ja esteettömyys tarkoittaa kommunikaatiota selkosuomella tai muun kielisellä viestinnällä. Asiointitilanteissa käytetään tarvittaessa tulkkausta.

Viestinnässä käytetään selkosuomen tukena myös havainnollistavia kuvia, jolloin myös heikommalla kielitaidolla on helpompi tulkita, mistä puhutaan.

Potilastietojärjestelmään pitää kirjata selkeä merkintä asiakkaan tulkintarpeesta

Palveluntuottajilla on velvollisuus huolehtia tulkkauksesta. Myös puheentuottamiseen tai kirjoittamiseen on tarjottava apua tarvittaessa. Palveluntuottajilla tulee olla valmius etätulkkauksen käyttöön paikanpäällä, tietokoneen, tabletin tai kännykän kautta.

Apua palvelun saantiin

Tähän tietoa palvelutarpeen kartoituksesta ja tulkin hankkimisesta.

Tämä sivusto käyttää evästeitä

Evästeillä kerätään tietoa sivuston käytöstä. Näin pystymme palvelemaan sinua entistä paremmin.