Aihealue: Asiakkaana

Pohdelaisen askelissa -podcast: Kuntoutusyksiköissä tuetaan turvallista kotiutumista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella muutetaan vuodeosastoja kuntoutusyksiköiksi. Tavoitteena on tukea asiakkaiden turvallista kotiutumista, johon kuntoutusyksikkö antaa paremmat valmiudet kuin vuodeosasto. Kun asiakkaiden kuntoutuminen tehostuu, vuodeosastopaikkoja voidaan varata nimenomaan heille, joille itsenäinen asuminen omassa kodissa ei ole mahdollista.

Lue lisää
Kuvituskuva megafoni.
Sähköisten reseptien uusimisessa on katkoja potilastietojärjestelmien yhdistämisen aikana

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella yhdistetään 14 potilastietojärjestelmää yhdeksi Pohteen potilastietojärjestelmäksi kevään 2024 aikana. Tämän takia sähköisten reseptien uusimisessa on lyhyitä katkoja OmaKannassa ja apteekkeissa. Reseptejä voi kuitenkin uusia katkojen aikana oman sosiaali- ja terveyskeskuksen tai Digitaalisen sote-keskuksen kautta.

Lue lisää
Tekonivelleikkauksessa käytettäviä leikkausinstrumentteja pöydällä.
Pohjois-Suomen ensimmäinen päiväkirurginen tekonivelleikkaus tehtiin Oulaskankaan sairaalassa

OYSin toimintaa osana olevassa Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa tehtiin Pohjois-Suomen ensimmäinen päiväkirurginen tekonivelleikkaus 19. maaliskuuta. Päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen potilas kotiutuu toimenpidepäivänä. Tekonivelleikkauksia on tehty Oulaskankaan sairaalassa ylilääkäri Ismo Saarenpään mukaan vuodesta 2000. Ortopedian puolella tekonivelleikkauksia tehdään Saarenpään mukaan vuosittain noin 900.

Lue lisää
Kärsämäen terveyskeskus.
Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen siirtyy Pohteelle 1.4. Joihinkin palveluihin tulee pieniä muutoksia

Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vastuulle 1. huhtikuuta 2024. Aikaisemmin palvelut on järjestänyt yksityinen terveyspalveluyritys Terveystalo. Henkilöstö siirtyy Pohteelle liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä. Muutos ei aiheuta katkoksia asukkaiden palveluihin.

Lue lisää
Kaksi asukasta istuu odotusaulassa.
Hoidon jatkuvuutta parannetaan Iin terveysasemalla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on käynnissä kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta ja saatavuutta perusterveydenhuollossa. Kehittämistyön kohderyhmänä ovat etenkin paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat, monisairaat ja ikäihmiset. Kaikille Iin kuntalaisille nimetään omalääkäri hoidon jatkuvuusmalliin siirryttäessä.

Lue lisää
Koululaiset välitunnilla.
Nuorten walk in -toimintamallin käyttö laajenee Pohteella

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteella nuorten ja nuorten aikuisten masennusoireilun ja ahdistuneisuuden lisääntymiseen vastataan 13–29-vuotiaille kehitetyllä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen walk in -toimintamallilla. Nuorten masennusoireisiin ja muihin mielen hyvinvointiin liittyviin haasteisiin pystytään vastaamaan nyt Pohteella aikaisemmassa vaiheessa ja toimintamalliin osallistuneilla nuorilla ei ole ollut tarvetta ohjautua raskaampiin mielenterveyspalveluihin.

Lue lisää