Uutiskategoria: Tiedotteet

Pohteen laskutus yhtenäistetään – alkuvuoden laskut tulevat asiakkaille vaiheittain

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa reilun kuukauden mittaisen uudistamisprojektin, missä aiempien 19 sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavan organisaation asiakas- ja potilastietojärjestelmien asiakasrekisterit siirretään Pohteelle. Työ tehdään portaittain tammi-maaliskuun aikana yksi tietojärjestelmä kerrallaan. Uudistamisprojektin vuoksi asiakkaiden alkuvuoden laskutus voi viivästyä.

Lue lisää
Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistunut

Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen brändin mukaiseksi. Oulunkaaren Omahoito on yksi Pohteen asukkailleen tarjoamista sähköisistä hyvinvointipalvelujen palvelukanavista. Oulunkaaren Omahoitoa voivat käyttää edelleen asukkaat, joiden kotikunta on Ii, Pudasjärvi, Utajärvi tai Vaala. Se palvelee asukkaita ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille – kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa 1.1.2023. Muutoksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon potilastiedot ovat siirtyneet kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Asiakkaat ovat saaneet Omakanta-palveluun ilmoituksen, niin kutsutun Kanta-informoinnin, joka tulee merkitä vastaanotetuksi.

Lue lisää
Laskutuskäytännöt uudistuvat Pohteella: asiakkaiden solmittava uudet sopimukset pankkiinsa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloitti toimintansa 1.1. ja se vastaa aiemmin alueen kuntien ja kuntayhtymien järjestämistä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Aiemmat laskutuskäytännöt eivät siirry Pohteelle, joka aloittaa toimintansa kokonaan uutena organisaationa. Myös asiakkaiden täytyy huomioida tämä ja hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue e-laskuttajaksi omassa verkkopankissaan tai tehdä uusi suoramaksuvaltuutus oman pankkinsa asiakaspalvelun kautta.

Lue lisää