Uusi digitaalinen hoitopolku virtsarakkosyöpäpotilaan hoidon tukena

Julkaistu
Oulun yliopistollinen sairaala OYS on julkistanut uuden digitaalisen hoitopolun virtsarakkosyöpää sairastaville.

Virtsarakkosyöpä on miesten neljänneksi yleisin syöpätauti. Virtsarakon syöpää todetaan Suomessa noin 1500 tapausta vuodessa, ja kasvaimista 75 prosenttia todetaan miehillä. Kolme neljäsosaa syövistä on rakon sisäpintaan rajoittuvia pinnallisia kasvaimia. Suuresta uusiutumistaipumuksesta huolimatta niiden ennuste on hyvä. Diagnoosin aikaan joka neljäs kasvain on kuitenkin levinnyt lihasseinämään ja pieni osa on metastasoitunut.

Digitaaliselta hoitopolulta löytyy graafinen mallinnus sekä invasiivisen että ei-invasiivisen taudin hoitopoluista. Potilaalle ja hänen läheiselleen suunnatut, taudista kertovat tekstisisällöt ja videot havainnollistavat hoidon eri vaiheita. Digihoitopolku antaa tietoa virtsarakkosyövän diagnosoinnista, hoidosta ja seurannasta ja auttaa terveydenhuollon ammattilaisia potilaiden ohjaamisessa. Potilaiden kokemusten ja tarpeiden huomioiminen on ollut keskeistä polun kehittämisessä.

”Virtsarakkosyövän hoitoon kuuluu monta vaihetta ja tahoa. Potilaalle on tärkeä antaa ajantasaista tietoa hoidon etenemisestä ja tässä digitaalisella hoitopolulla on merkittävä rooli. Digihoitopolku on edistysaskel potilaiden kannalta ja myös hyvä esimerkki mahdollisuuksista, joita digitaaliset ratkaisut tuovat terveydenhuollon käyttöön,” toteaa urologian osastonylilääkäri Hanna Ronkainen OYS Vatsakeskuksesta.

Digitaalinen hoitopolku löytyy Terveyskylän Syöpätalosta 20.3.2024 alkaen: https://www.terveyskyla.fi/omapolku/digihoitopolut. Terveydenhuollon ammattilainen, joko lääkäri tai hoitaja, liittää potilaan digihoitopolulle, minkä jälkeen potilas näkee sisällön kirjautumalla palveluun vahvan tunnistautumisen avulla.

Yhteistyöllä lisää vaikuttavuutta

OYSin urologian ja onkologian klinikoiden sekä Merck Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetty digihoitopolku pyrkii tarjoamaan parempaa hoitoa ja tukea virtsarakkosyöpää sairastaville.

”Yhteistyössä kehitetty digihoitopolku on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian mukaisesti rohkeasti uudenlaista tekemistä ja parhaimmillaan lisää hoidon vaikuttavuutta. Kumppanuussopimukset lääketeollisuuden kanssa mahdollistavat potilaille tarjottavan tuen parantamisen esimerkiksi hoitopolkujen muodossa sähköisiä asiointikanavia hyödyntäen,” sanoo OYS Syöpäkeskuksen osaamiskeskusjohtaja Hanne Kuitunen.

Hoitopolkuja on kehitetty useamman yritysyhteistyökumppanin kanssa. Kuitunen kertoo, että hoitopolkujen lääketieteellinen sisältö on lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan tuottamaa ja yrityskumppanuus mahdollistaa esimerkiksi audiovisuaalisen materiaalin tuotannon ja graafikon palveluiden käytön sivuston käytettävyyttä rakennettaessa.