Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialaisessa palvelukonseptissa on kyse hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kokoamisesta yhteen paikkaan asukkaiden ja ammattilaisten helposti löydettäväksi sekä hyödynnettäväksi. Tarkoituksena on tukea ja motivoida asukkaita itsenäiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä asiakasohjauksesta ennaltaehkäiseviin, kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamiin palveluihin.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin edistämisen palvelutarjottimen kehittäminen

Pohjois-Pohjanmaalla otetaan vuoden 2024 lopussa käyttöön monialainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digitaalinen palvelutarjotin. Digitaalinen palvelutarjotin kokoaa tiedot kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen palveluista ja toiminnasta yhteen paikkaan Pohteen verkkosivuille (pohde.fi).

Asukas voi itsenäisesti etsiä ja hyödyntää palvelutarjottimelta hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja, kuten liikunta-, luonto- ja kulttuuripalveluja. Ammattilaisille digitaalinen palvelutarjotin tulee toimimaan asiakas- ja palveluohjauksen työvälineenä.

Tuleva palvelutarjotin saa tietonsa suoraan palvelutietovarannosta (PTV). Kannustamme jokaista Pohjois-Pohjanmaan kuntaa, alueen järjestöä ja yhdistystä kuvaamaan palvelunsa joko:

  • Suoraan Suomi.fi:n palvelutietovarantoon
  • Lähellä.fi -järjestöalustalle, josta tiedot siirtyvät automaattisesti myös PTV:oon.

Kun kunnan, järjestön ja hyvinvointialueen tiedot löytyvät palvelutietovarannosta, niitä voidaan hyödyntää muun muassa hakukoneissa, nettisivuilla, karttapalveluissa, chat-boteissa ja Suomi.fi-palvelussa.

Kehitämme palvelutarjotinta yhdessä asukkaiden, ammattilaisten, järjestöjen, kuntien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Jos olet kiinnostunut yhteisestä kehittämisestä, ota yhteyttä meihin. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Pohteen elintapaohjauksen kehittäminen

Etäelintapaohjauksen pilotti 2024

Pohteella on alkanut maksuton elintapaohjaus vuoden 2024 alusta. Elintapaohjauksessa asiakas saa tukea ja rohkaisua elintapojen muutokseen, esimerkiksi nukkumiseen, ruokailuun ja liikkumiseen.

Elintapaohjauksen tarkoituksena on ehkäistä elintapasairauksien syntymistä tai antaa apua jo olemassa olevan sairauden hoitoon. Elintapaohjausta annetaan etänä digitaalisessa sote-keskuksessa arkisin kello 8-18. Ohjaus on yksilöllistä ja se lähtee asiakkaan tarpeista. Ohjausta tehdään yhteistyössä kuntien liikuntaneuvojien kanssa.

Elintapaohjaus on tarkoitettu 18-65-vuotiaille. Se sopii jokaiselle, joka haluaa parantaa omaa hyvinvointiaan ja muuttaa elintapojaan. Erityisesti se on suunnattu asiakkaille, joilla on riski sairastua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai sydän- ja verisuonitauteihin. Riskejä ovat esimerkiksi ylipaino, vähäinen liikkuminen, unettomuus tai epäterveelliset elintavat. Ohjaus sopii myös heille, joilla sairaus on jo todettu.

Etänä annettavaa elintapaohjausta saa niissä kunnissa, joissa on käytössä digitaalinen sote-keskus, eli Alavieskassa, Haapajärvellä, Haapavedellä, Nivalassa, Oulussa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Pyhännällä, Raahessa, Reisjärvellä, Sievissä, Siikajoella ja Ylivieskassa.

Osahankkeen tavoitteet

Hankkeessa edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä palvelukonseptin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämisen avulla.

Pohteen hankestrategian painopisteiksi on nostettu muun muassa yksilö- ja ihmislähtöisyys ”Ihmistä varten”, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisy sekä digitalisaation hyödyntäminen.

Näiden painopisteiden toteutumista voidaan edistää kehittämällä ja käyttöönottamalla hyvinvoinnin edistämisen monialaisten (sote, kulttuuri, liikunta ja luonto) palvelujen kansallisesti ja alueellisesti integroidut, yhtenäiset toimintamallit ja digitaaliset palvelut.

Osahankkeen toimenpiteet

  • Kehitetään ihmislähtöinen digitaalinen palvelutarjotin Pohjois-Pohjanmaan alueelle kansallisen ja alueellisen määrittelyn pohjalta
  • Testataan palvelutarjotinta ja määritellään toimintamallit ja asiakasohjausmallit sen tueksi
  • Yhdistetään kehittämistyö muuhun digitaalisten palvelujen ja järjestelmien kehittämistyöhön Pohteella
  • Kehitetään Pohteen elintapaohjausta ja luodaan yhtenäinen toimintamalli palveluiden saatavuuden vahvistamiseksi. Toimintamallin kehittämisessä pilotoidaan etänä toteutettavaa elintapaohjausta Pohteen digitaalisessa sote-keskuksessa.

Osahankkeen tuloksia

Materiaalit ja linkit

Tiedotteet ja blogikirjoitukset

Videot

Esitteet

RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Saila Suuniittu
Projektipäällikkö
saila.suuniittu (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Anne-Mari Ehrola
Projektisuunnittelija
anne-mari.ehrola (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Terhi Virkkunen
Projektisuunnittelija
terhi.virkkunen (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Ulla Honkamäki
Projektisuunnittelija
ulla.honkamaki (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Riitta Niinikoski
Projektisuunnittelija
riitta.niinikoski (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Sami Kainulainen
Projektisuunnittelija
sami.kainulainen (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Anniina Halonen
projektisuunnittelija
anniina.halonen (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Minja Ikonen
projektityöntekijä
minja.ikonen (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Mari Jokikokko
projektityöntekijä
mari.jokikokko (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Helga Skiftesvik
ravitsemusterapeutti
helga.skiftesvik (at) pohde.fi
Viestinnän kanavat ja digiratkaisut
Sami Jussinniemi
Kehittämispäällikkö
sami.jussinniemi@pohde.fi
RRP2 -hanke, Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti, Asukkaiden digiosaaminen
Sanna Juutinen
projektityöntekijä
sanna.juutinen (at) pohde.fi