Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialaisessa palvelukonseptissa on kyse hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kokoamisesta yhteen paikkaan asukkaiden ja sote-ammattilaisten helposti löydettäväksi sekä hyödynnettäväksi. Tarkoituksena on tukea ja motivoida asukkaita itsenäiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä asiakasohjauksesta ennaltaehkäiseviin, kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamiin palveluihin.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

Pohteen elintapaohjauksen kehittäminen

Etäelintapaohjauksen pilotti 2024

Pohteella alkaa maksuton elintapaohjaus vuoden 2024 alusta. Elintapaohjauksessa asiakas saa tukea ja rohkaisua elintapojen muutokseen, esimerkiksi nukkumiseen, ruokailuun ja liikkumiseen.

Elintapaohjauksen tarkoitus on ehkäistä elintapasairauksien syntymistä tai antaa apua jo olemassa olevan sairauden hoitoon. Elintapaohjausta annetaan etänä digitaalisessa sote-keskuksessa arkisin kello 8-18. Ohjaus on yksilöllistä ja se lähtee asiakkaan tarpeista. Ohjausta tehdään yhteistyössä kuntien liikuntaneuvojien kanssa.

Elintapaohjaus on tarkoitettu 18-65-vuotiaille. Se sopii jokaiselle, joka haluaa parantaa omaa hyvinvointiaan ja muuttaa elintapojaan. Erityisesti se on suunnattu asiakkaille, joilla on riski sairastua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai sydän- ja verisuonitauteihin. Riskejä ovat esimerkiksi ylipaino, vähäinen liikkuminen, unettomuus tai epäterveelliset elintavat. Ohjaus sopii myös heille, joilla sairaus on jo todettu.

Etänä annettavaa elintapaohjausta saa niissä kunnissa, joissa on käytössä digitaalinen sote-keskus, eli Alavieskassa, Haapajärvellä, Haapavedellä, Nivalassa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Pyhännällä, Raahessa, Reisjärvellä, Sievissä, Siikajoella ja Ylivieskassa.

Osahankkeen tavoitteet

Hankkeessa edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä palvelukonseptin ja siihen liittyvän osaamisen kehittämisen avulla.

Pohteen hankestrategian painopisteiksi on nostettu muun muassa yksilö- ja ihmislähtöisyys ”Ihmistä varten”, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisy sekä digitalisaation hyödyntäminen.

Näiden painopisteiden toteutumista voidaan edistää kehittämällä ja käyttöönottamalla hyvinvoinnin edistämisen monialaisten (sote, kulttuuri, liikunta ja luonto) palvelujen kansallisesti ja alueellisesti integroidut, yhtenäiset toimintamallit ja digitaaliset palvelut. Digitaalisella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjottimelta löytyy helposti hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut sekä elintapaohjauksen palvelut. Palvelutarjotin tukee Pohteen hyvinvointialueen asukkaita sekä ammattilaisia jokapäiväisessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Osahankkeen toimenpiteet

Osahankkeen tuloksia

Materiaalit ja linkit

Tiedotteet ja blogikirjoitukset

RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Saila Suuniittu
Projektipäällikkö
saila.suuniittu (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Anne-Mari Ehrola
Projektisuunnittelija
anne-mari.ehrola (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Terhi Virkkunen
Projektisuunnittelija
terhi.virkkunen (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Ulla Honkamäki
Projektisuunnittelija
ulla.honkamaki (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Riitta Niinikoski
Projektisuunnittelija
riitta.niinikoski (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Sami Kainulainen
Projektisuunnittelija
sami.kainulainen (at) pohde.fi
RRP2 Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti
Sara Veteläinen
Projektisuunnittelija
sara.vetelainen (at) pohde.fi