Talouden tasapainottaminen

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Pohteen aluevaltuusto hyväksyi 20.11.2023 esityksen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi.

Ohjelma sisältää kolme kokonaisuutta:
1. sote-järjestämissuunnitelman päivittäminen
2. pelastustoimen tasapainotustoimet
3. hallintoon, tukipalveluihin ja maksuihin liittyvät tasapainotustoimet.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on uudistaa rakenteita ja toimintamalleja siten, että alueen asukkaille ja sidosryhmille voidaan tarjota vaikuttavia palveluja, riittävä henkilöstö turvataan ja talouden kantokykyä parannetaan.

Ohjelma toteuttaa osaltaan hyvinvointialueen strategian painopisteitä ja konkretisoi uudistamisen toimenpiteet tuleville vuosille. Ohjelma toimii myös valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden ehtona vuodelle 2024.

Uutisia aiheesta

Katso aiheeseen liittyvät uutiset Ajankohtaista-sivulta.

Toimenpide-ehdotukset

Alla on viranhaltijoiden tekemä kooste toimenpiteistä, joita esitettiin mahdollisiksi säästötoimenpiteiksi.

Valtuusto on tehnyt päätöksen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. Pöytäkirja julkaistaan tällä sivulla, kun se on tarkistettu.

Asukastilaisuuksien kysymyksiä ja vastauksia

Palautetta ja ehdotuksia kerättiin henkilöstöltä, asukkailta ja eri sidosryhmiltä sähköisellä kyselyllä 3.11.2023 saakka. Lue palautteiden perusteella laadittu kooste alta.

Toimenpide-ehdotuksiin liittyen järjestettiin myös kaksi asukastilaisuutta. Tilaisuudet järjestettiin 30.10. kello 18–19.30 ja 2.11. kello 17–18.30. Lue vastaukset asukkaiden esittämiin kysymyksiin.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtavat viranhaltijat.