Talouden tasapainottaminen

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on uudistaa rakenteita ja toimintamalleja vaikuttavasti.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Pohteen aluevaltuusto hyväksyi 20.11.2023 esityksen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaksi.

Ohjelma sisältää kolme kokonaisuutta:
1. sote-järjestämissuunnitelman päivittäminen
2. pelastustoimen tasapainotustoimet
3. hallintoon, tukipalveluihin ja maksuihin liittyvät tasapainotustoimet.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on uudistaa rakenteita ja toimintamalleja siten, että alueen asukkaille ja sidosryhmille voidaan tarjota vaikuttavia palveluja, riittävä henkilöstö turvataan ja talouden kantokykyä parannetaan.

Ohjelma toteuttaa osaltaan hyvinvointialueen strategian painopisteitä ja konkretisoi uudistamisen toimenpiteet tuleville vuosille. Ohjelma toimii myös valtioneuvoston päättämän lainanottovaltuuden ehtona vuodelle 2024.

Tutustu toimenpidesuunnitelmiin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvien toimenpidesuunnitelmien valmistelu on edennyt ja kooste suunnitelmista on julkaistu 20.2.2024. Suunnitelmat sisältävät palveluverkkoa koskevia toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin.

Toimenpidesuunnitelmissa kuvataan sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoimaa Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä muutokset ikäihmisten, vammaisten, perheiden ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluihin. Suunnitelmat sisältävät myös pelastustoimea ja konsernipalveluita koskevia sopeutustoimia.

Suunnitellut muutokset liittyvät muun muassa toimintatapojen yhtenäistämiseen, ostopalvelujen vähentämiseen sekä henkilöstön työtehtävien ja työntekopaikkojen muutoksiin. Lisäksi suunnitelmissa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yksiköt, joissa palvelut voivat muuttua, supistua tai lakata. Voit tutustua toimenpidesuunnitelmien koosteeseen alla.

Asukastilaisuudet

Toimenpidesuunnitelmiin liittyen järjestettiin asukastilaisuuksia Iissä, Reisjärvellä, Kalajoella, Kuusamossa ja Ylivieskassa. Yleinen koko hyvinvointialueen asukastilaisuus pidettiin etäyhteydellä keskiviikkona 28.2.

Aiemmat toimenpide-ehdotukset vuodelta 2023

Voit tutustua tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman aikaisempaan valmisteluun alta. Kooste on viranhaltijoiden marraskuun alussa 2023 laatima ehdotus toimenpiteistä. Toimenpiteistä ei ole tehty päätöksiä.

Aluevaltuusto on tehnyt päätöksen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta 20.11.2023.

Vuoden 2023 asukastilaisuuksien kysymyksiä ja vastauksia

Viranhaltijoiden laatimiin toimenpide-ehdotuksiin liittyen kerättiin marraskuussa 2023 palautetta ja ehdotuksia henkilöstöltä, asukkailta ja eri sidosryhmiltä sähköisellä kyselyllä. Lue palautteiden perusteella laadittu kooste alta.

Toimenpide-ehdotuksiin liittyen järjestettiin myös kaksi asukastilaisuutta. Tilaisuudet järjestettiin 30.10. kello 18–19.30 ja 2.11. kello 17–18.30. Lue vastaukset asukkaiden esittämiin kysymyksiin.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtavat viranhaltijat.