Kehittämisen palvelualue

Monimuotoisella alueella tehdään laajasti kehittämistyötä.

Lue lisää alta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on monimuotoinen. Väestörakenteen näkökulmasta alue on erityisesti lasten ja nuorten alue, mutta 75 vuotta täyttäneiden määrän kasvaa nopeasti. Hyvinvointialue kattaa isoja ja pienempiä kaupunkialueita, mutta myös alueita, joissa etäisyydet ovat pitkiä ja asutus harvaa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vaihtelee alueella. Palveluja tarjoavat useat toimijat.

Hanke- ja kehittämistyötä tehdään valtakunnallisesti ja yhdessä alueen kuntien sekä pelastusalan, sosiaalialan ja terveysalan organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että ihmisten saavat pelastuspalveluja, sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Pitkäjänteistä kehittämistyötä alueen hyväksi

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää kehittämistyötä on tehty Pohjois-Pohjanmaalla pitkään. Kehittämistyö käynnistyi PoPSTer-hankkeessa vuosina 2015–2017. Siinä kuvattiin tuolloin alueen nykytila ja palveluntarpeet.

POPmaakunnan esivalmistelu toteutettiin vuosina 2017–2019. Valmistelutyössä analysoitiin palveluiden tilaa ja tulevaisuutta palvelukokonaisuuksittain.

Syksyllä 2018 käynnistyi integraatiohanke, jossa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri aloittivat yhteisen selvitystyön. Hanke laajennettiin keväällä 2019 kattamaan kaikki maakunnan kunnat. Käynnissä oleva hanketyö sisällytetään kokonaisuudessaan Pohjois-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja Rakenneuudistusta palvelevan alueellisen valmistelun hankkeisiin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja rakenneuudistusta palvelevan alueellisen valmistelun hankkeita on toteutettu Pohjois-Pohjanmaalla kiinteänä yhtenä kokonaisuutena alkusyksystä 2020 käynnistyneessä POPsote-hankkeessa, joka jatkuu edelleen. POPsote-hankkeessa on kehitetty ja kehitetään hyvinvointialueen laajuisesti asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita sekä ratkaisuja seuraavien kehittämisohjelmien kautta:

  • Lapset, nuoret ja perheet
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Ikäihmiset
  • Hoitotakuu
  • Kuntoutus ja
  • Vammaispalvelut.

Kehittämishankkeet

Yhteystiedot

Testaus- ja innovaatiotoiminta
Timo Alalääkkölä
Kehittämispäällikkö
timo.alalaakkola@pohde.fi
Sähköiset palvelut ja digi
Riikka Hirvasniemi
Kehittämispäällikkö
riikka.hirvasniemi@pohde.fi
Kehittämisprojektit
Airi Tolonen
Kehittämispäällikkö
airi.tolonen@pohde.fi