Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointialueella on lukuisia kumppaneita, joiden kanssa toimitaan yhdessä asukkaan parhaaksi. Osallisuuden tavoitteena on luoda helppoja vaikuttamisen keinoja. Hyvinvoinnin edistäminen on hyvän arjen edistämistä ennakoivasti.

Lue lisää alta
Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvoinnin edistäminen

Jotta toimijat pystyvät palvelemaan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, niiden on sovitettava toimintansa yhteen. Tästä yhdessä tekemisen paikasta käytetään termiä yhdyspinta.

Osallisuus on arjessa helppoa vaikuttamista.

Hyvinvoinnin edistäminen on hyvän arjen edistämistä ennaltaehkäisevässä mielessä.

Asukkaan näkökulmasta on tärkeintä, että hän saa tarvitsemaansa apua

Hyvinvointialue vaikuttaa asukkaiden arkeen ja hyvinvointiin ja tekee yhteistyötä muiden asukkaiden arkeen ja hyvinvointiin vaikuttavien toimijoiden kanssa. Muita toimijoita ovat muun muassa kunnat, muut julkiset toimijat, yksityiset yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt, kuten esimerkiksi järjestöt, yhdistykset, seurat, seurakunnat. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on, että hän saa tarvitsemaansa apua, tukea ja palveluja, eikä niinkään se, miltä toimijalta hän ne saa.

Jotta toimijat pystyvät palvelemaan asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, niiden on sovitettava toimintansa yhteen. Tästä yhdessä tekemisen paikasta käytetään termiä yhdyspinta. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Esimerkiksi päihdetyössä sekä hyvinvointialueella että kunnilla on lakisääteisiä, toisiinsa liittyviä tehtäviä. Lisäksi monella muullakin toimijalla on päihteiden käyttöä ehkäisevää toimintaa.

Osallisuus on arjessa helppoa vaikuttamista

Pohjois-Pohjanmaan asukkailla ja hyvinvointialueen kumppanitoimijoilla tulee olla hyvät mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen.

Hyvinvoinnin edistäminen on hyvän arjen edistämistä ennaltaehkäisevässä mielessä

Hyvinvoinnin edistäminen on yksi tärkeimmistä yhdyspinnoista. Hyvinvoinnin edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on pohjoispohjalaisten ihmisten

  • arjessa ja elämässä hyvin olevien asioiden vahvistaminen ja ylläpito
  • sairauksien, vammojen, tapaturmien, onnettomuuksien ja vaikeiden elämäntilanteiden ennaltaehkäisy
  • yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja hyvään arkeen ja elämään.

Yhteystiedot

Marjo Riitta Tervonen
Yhteistyöjohtaja
marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Sanna Salmela
Hyvinvoinnin edistämisen päällikkö
sanna.salmela@pohde.fi