Tietohallinto

Tietohallinto on osa hyvinvointialueen konsernipalveluja. Sen vastuulla ovat digitalisaation edistäminen, ICT-palvelut ja tietojärjestelmät.

Lue lisää alta
Tietohallinto palvelee kaikkia toimialueita ja toimii koko hyvinvointialueen alueella

Tietohallinnon toiminta- ja palvelumalli perustuvat käyttäjien tarpeiden mukaiseen palvelujen järjestämiseen ja hallintaan, kyber- ja tietoturvavaatimukset huomioivaan toiminnan kehittämiseen ja monitoimittajaympäristöön. ICT- ja tietojärjestelmäpalveluja hankitaan ja järjestetään parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen ICT-palveluiden tuottamisen keskeinen yhteistyökumppani on in house -yhtiö Istekki Oy. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat in house -yhtiöt Esko Systems Oy ja Monetra Oy. Hyvinvointialue hankkii ICT-palveluita myös alueella toimivilta muilta in house -yhtiöiltä (2M-IT Oy, Joki ICT Oy, LapIT Oy, Kuntien Tiera Oy ja UNA Oy) ja markkinatoimijoilta.

Tietohallinnon vastuualueet

  • Digitalisaation edistäminen
  • ICT-palvelut
  • Tietojärjestelmät

Kunkin vastuualueen keskeisinä tehtävinä on vastuualueen palveluiden asiakastarpeiden mukainen järjestäminen.

Lisäksi tietohallinnossa toimii digiprojektitoimisto, jonka tehtävänä on tietohallinnon laajojen hankekokonaisuuksien vieminen. Suurimmat hankkeet ovat AAPO (hyvinvointialueen yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto), PERTTI (hyvinvointialueen perustietotekniikan yhtenäistäminen) ja UUTE (uuden toiminnan teknologia / uusi sairaala).

Vastuuhenkilöt

Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja

  • Digitalisaation edistäminen -vastuualue, digipalvelupäällikkö Heikki Mikkonen
  • ICT-palvelut-vastuualue, ICT-päällikkö Mikko Sortti
  • Tietojärjestelmät-vastuualue, tietojärjestelmäpäällikkö Hannu Kallinen
  • Digiprojektitoimisto, Hankepäällikkö Kimmo Savela
Ilkka Haataja
Tietohallintojohtaja
ilkka.haataja@pohde.fi
Digitalisaation edistäminen
Heikki Mikkonen
Digipalvelupäällikkö
heikki.mikkonen@pohde.fi
ICT-palvelut
Mikko Sortti
ICT-päällikkö
mikko.sortti@pohde.fi
Tietojärjestelmät
Hannu Kallinen
Tietojärjestelmäpäällikkö
hannu.kallinen@pohde.fi