Strategiatyö ja resurssiohjaus -palvelualueeseen kuuluvia vastuualueita ovat strategia- ja järjestämissuunnitelmatyö, tiedolla johtaminen ja resurssiohjaus sekä laatu- ja asiakaspalautejärjestelmät.

Yhteystiedot

Anu Vuorinen
Strategia- ja talousjohtaja
anu.vuorinen@pohde.fi

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Sen avulla kehitetään palveluja vaikuttavasti ja ohjataan voimavaroja ja resursseja sinne, missä niitä erityisesti tarvitaan.

Tiedolla johtaminen ja resurssiohjaus
Heidi Alatalo
Tiedolla johtamisen päällikkö
heidi.alatalo (at) pohde.fi

Laatutyö

Laatutyön avulla kehitetään asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä esimerkiksi palvelujen vaikuttavuutta.

Asiakaspalautejärjestelmien kautta saadaan arvokasta tietoa palvelujen käyttäjien kokemuksista hyvinvointialueen palvelujen laatu-, kehittämis- ja valvontatyön tueksi.

Heli Huttunen
Laatupäällikkö
heli.huttunen (at) pohde.fi