Tekniset palvelut

Tällä sivulla on tietoa tila-, rakennuttamis- ylläpito- ja lääkintäteknisistä palveluista.

Lue lisää alta

Tekniset palvelut ovat osa hyvinvointialueen konsernipalveluja

Tilapalvelut, rakennuttamispalvelut, ylläpitopalvelut ja lääkintätekniset palvelut

Tekniset palvelut vastaavat kaikkien hyvinvointialueen käytössä olevien tilojen tilapalveluista(tilahallinta ja vuokraustoiminta), omistettujen kiinteistöjen ylläpidosta, lääkintätekniikasta sekä korjaus- ja uudisrakennushankkeiden rakennuttamisesta.

Tekniset palvelut -palvelualue muodostuu tilapalvelujen, rakennuttamispalvelujen, ylläpitopalvelujen sekä lääkintäteknisten palvelujen vastuualueista. Palvelualueen tavoitteena on tukea hyvinvointialueen toimialojen toimintaa tarjoamalla käyttäjille terveelliset, toimivat ja turvalliset toimintaympäristöt.

Vastaamme muun muassa

  • pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä
  • sisäisistä ja ulkoisista opasteista
  • kalustehallinnasta
  • vapaa-ajan kiinteistöistä

Tekniset palvelut vastaa myös OYS:n sairaala-alueelle nousevan uuden sairaalan rakennuttamisesta ja teknisestä käyttöönotosta. OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Muutosvisiona on, että vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon.

Tekniset palvelut

  • Hallinnoitavia tiloja noin 800 000 m² useissa sadoissa osoitteissa
  • Noin kaksi kolmasosaa tiloista tulee olemaan muilta, isolta osaltaan kunnilta vuokrattavia tiloja
  • Vuosibudjetti (arvio) käyttötalouden osalta noin 100–110 miljoonaa euroa/vuosi
  • Henkilöstöä noin 150.

Yhteystiedot

Ollipekka Huotari
Tekninen johtaja
ollipekka.huotari@pohde.fi
Tilapalvelut
Arto Haverinen
Tilapalvelupäällikkö
arto.haverinen@pohde.fi
Ylläpitopalvelut
Juhani Kettunen
Ylläpitopäällikkö
juhani.kettunen@pohde.fi
Lääkintätekniset palvelut
Pasi Keskitalo
Lääkintätekninen päällikkö
pasi.keskitalo@pohde.fi
Rakennuttamispalvelut ja Uusi sairaala 2030
Kari-Pekka Tampio Tampio
Ohjelmajohtaja (rakennuttajapäällikkö)
kari-pekka.tampio@pohde.fi