Tutkimus, opetus ja koulutus

Hoidon ja palvelujen ohella tutkimus ja opetus kuuluvat hyvinvointialueen perustehtäviin. Tavoitteemme on edistää palvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Tuemme koulutusta ja kehittämistä.

Lue lisää alta
Palvelujen uudistamisessa hyödynnetään tutkittua tietoa

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalvelujen ja pelastustoimen jatkuva uudistaminen vaatii tuekseen tutkittua tietoa ja yhdessä eri toimijoiden kanssa tehtyä kehittämistyötä. Hyvinvointialue on merkittävä opiskelu- ja harjoittelupaikkojen tarjoaja.

Laadukas toiminta perustuu määrätietoiseen tutkimus- ja opetustyöhön

Tutkimus- ja kehittämistyöllä voidaan varmistaa, että potilaita hoidetaan korkeatasoisesti ja turvallisesti, viimeisimmän terveystieteellisen tiedon ja hyvien hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdään tieteellistä tutkimus ja kehitystyötä sekä koulutetaan ammattilaisia korkean osaamistason asiantuntijaorganisaationa. Oulun yliopisto, ammattikorkeakoulu, muut yliopistolliset sairaalat, terveysteknologia-alan yritykset sekä paikalliset ja kansainväliset tutkimusyhteisöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Oulun yliopistollisen sairaalan eri alojen syväosaamista hyödyntävät sekä koko alueen henkilöstö että asukkaat.

Tutkimus- ja opetus (Oys.fi)

Yhteystiedot

Jani Tikkanen
Tutkimus- ja opetusjohtaja
jani.tikkanen@pohde.fi
Minna Mäkiniemi
Tutkimuspäällikkö
minna.makiniemi@pohde.fi
Ari Huttu
Opetuspäällikkö
ari.huttu@pohde.fi
Petra Falkenbach
Arviointipäällikkö
petra.falkenbach@pohde.fi