Tuki arkeen

Täältä löydät neuvoja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä tietoa kuinka saat apua esimerkiksi asumiseen tai jaksamiseen.

Lue lisää alta

Mitä voin tehdä hyvinvointini tai terveyteni edistämiseksi?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Mikä arjessasi ja elämässäsi on hyvin? Mikä huolettaa sinua tai mihin kaipaat muutosta? Mikä saisi huolesi häviämään?

Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointi tarkoittaa sitä, että voit hyvin, olet tyytyväinen elämääsi ja että sinulla on hyvä ja mielekäs elämä. Monet asiat vaikuttavat kokemukseesi omasta hyvinvoinnistasi.

Ohjeet ja neuvot asiakkaalle

Tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistautuminen

Täältä löydät kotihoito ja potilasohjeita. Sinua ohjeistetaan henkilökohtaisesti vastaanotolla tai kutsukirjeen mukana. Jos olet epävarma tai et tiedä miten toimia, ota yhteys sinua hoitavaan poliklinikkaan tai osastoon.

Kelasta voi saada tukea moneen eri elämäntilanteeseen

Useimmat Kelan tuet on tarkoitettu tilanteisiin, joissa toimeentulosi tai työkykysi on heikentynyt esimerkiksi sairauden takia.

Verkkoasiointi on yksi tapa asioida palveluissamme

Hyvinvointialueen digitaaliset palvelut on kerätty verkkopalveluun, joka kokoaa yhteen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevat tietosisällöt, itsehoidon palvelut ja digitaalisen asioinnin kanavat.

Palvelu auttaa sinua asioimaan tilanteeseesi sopivissa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisissa asiointipalveluissa sekä neuvoo ja tukee itsehoidossa.

Omakanta on palvelu, josta näet muun muassa terveystiedot ja reseptit

Omakannassa näet esimerkiksi omat terveystietosi ja reseptit, voit pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.

Omakannassa voi nähdä alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot. 10–17-vuotiaan huollettavan tiedot voi Omakannassa nähdä 1.10.2020 alkaen sitten, kun terveydenhuollon yksikössä on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään. 

Kuvassa kaksi ensihoitajaa, taustalla ambulanssi.
Turvallisuuden edistäminen (Pelastustoimi.fi)

Jokaisella on itsellään ensisijainen vastuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä sekä omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta huolehtimisesta. Paras tapa estää onnettomuuksia on ennaltaehkäisy. Tutustu pelastustoimen ohjeisiin Pelastustoimi.fi-sivustolla.

Tee turvallisuusteko, lataa 112 Suomi-sovellus älypuhelimeesi

Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuhelun sovelluksen kautta. Tällöin sijaintitietosi välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. Se nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä ja apua osataan lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta yksiköstä.

Haluan tehdä huoli-ilmoituksen kuntalaisesta

Onko sinulla huoli omasta tai toisen hyvinvoinnista, terveydestä tai turvallisuudesta? Huolen herätessä kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen lapsesta tai aikuisesta. Voit tehdä ilmoituksen myös itsestäsi.

Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi kotona pärjääminen tai yksin asuvan elämänhallinnan ongelmat. Ota yhteyttä sosiaalipalveluihin palveluiden tarpeen arvioimiseksi.

Haluan tehdä turval­li­suus- ja vaarail­moi­tuksen

Turvallisuus- tai vaarailmoituksilla tarkoitetaan tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa potilaalle tai asiakkaalle haittaa hoidon tai palvelun aikana. Lue lisää asiakkaan oikeuksien sivulta.

Verkkoasiointi on yksi tapa asioida palveluissamme

Hyvinvointialueen digitaaliset palvelut on kerätty verkkopalveluun, joka kokoaa yhteen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevat tietosisällöt, itsehoidon palvelut ja digitaalisen asioinnin kanavat.

Palvelu auttaa sinua asioimaan tilanteeseesi sopivissa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisissa asiointipalveluissa sekä neuvoo ja tukee itsehoidossa.