Uutiset

Pohteen laskutus yhtenäistetään – alkuvuoden laskut tulevat asiakkaille vaiheittain

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa reilun kuukauden mittaisen uudistamisprojektin, missä aiempien 19 sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavan organisaation asiakas- ja potilastietojärjestelmien asiakasrekisterit siirretään Pohteelle. Työ tehdään portaittain tammi-maaliskuun aikana yksi tietojärjestelmä kerrallaan. Uudistamisprojektin vuoksi asiakkaiden alkuvuoden laskutus voi viivästyä.

Lue lisää
Pohteen avustusten päätöksenteko viivästyy

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestöavustushaku alkoi 15. marraskuuta 2022. Toiminta-avustukset olivat haettavana 14.12.2022 asti. Toiminta-avustuksista oli tarkoitus päättää yhdyspintalautakunnan kokouksessa 19. tammikuuta, mutta päätöksenteko hieman viivästyy.

Lue lisää
Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistunut

Oulunkaaren Omahoidon ulkoasu on uudistettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen brändin mukaiseksi. Oulunkaaren Omahoito on yksi Pohteen asukkailleen tarjoamista sähköisistä hyvinvointipalvelujen palvelukanavista. Oulunkaaren Omahoitoa voivat käyttää edelleen asukkaat, joiden kotikunta on Ii, Pudasjärvi, Utajärvi tai Vaala. Se palvelee asukkaita ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää
Asukkaiden potilastiedot ovat siirtyneet hyvinvointialueille – kuittaa Omakannassa ilmoitus tietojesi käytöstä

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa 1.1.2023. Muutoksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon potilastiedot ovat siirtyneet kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Asiakkaat ovat saaneet Omakanta-palveluun ilmoituksen, niin kutsutun Kanta-informoinnin, joka tulee merkitä vastaanotetuksi.

Lue lisää