Hyvinvointialueen palvelut

Lue lisää alta

Mitkä palvelut kuuluvat hyvinvointialueelle?

 • Perusterveydenhuolto
 • Erikoissairaanhoito
 • Sosiaalihuolto
 • Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut
 • Työikäisten palvelut
 • Ikääntyneiden palvelut
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Vammaispalvelut
 • Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Pelastustoimi

Lakisääteistet sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät

Kaikki palvelut

Löydät palvelua koskevat tiedot ja yhteystiedot palveluhaun kautta.