Mielen hyvinvointi

Täältä löydät keinoja mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn

Lue lisää alta

Vaikuta mielen hyvinvointiin

Mielen hyvinvoinnin verkkosivuilla käsitellään asioita, joilla voit vaikuttaa mielen hyvinvointiin konkreettisesti.

Vireyttä ja aktiivisuutta päivään

Säännöllinen vuorokausirytmi ja sopiva unen määrä ovat merkittäviä jaksamisen kannalta.

Terveellinen syöminen

Ravinto vaikuttaa mielen hyvinvointiin.

Harrastuksia tai tekemistä

Harrastukset ja mielekäs tekeminen voivat auttaa henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Rentoutusharjoituksia ja menetelmiä

Erilaiset rentoutuskeinot voivat auttaa kehon ja mielen rentoutumisessa, nukahtamisessa ja unen saamisessa.

Toisten ihmisten seura

Myönteiset ihmissuhteet vahvistavat mielen hyvinvointia.

Ihmiset kokevat monenlaisia tunteita

Tunnetaidot auttavat havaitsemaan, ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita.

Uuden oppiminen voi tuoda mielekkyyttä arkeen

Työn, opiskelun tai vapaaehtoistoiminnan kautta voi kehittää ja toteuttaa itseään.

Tulojen riittäminen

Oman talouden hallinta on elämän perustaito, jonka kaikki voivat oppia.

Tutustu mielen hyvinvointi -sivuston taustoihin

Idea mielenhyvinvoinnin verkkosivuista syntyi Utajärven etsivän nuorisotyöntekijän kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Kun jatkoimme keskustelua muiden kuntien kanssa, huomasimme, että mielen hyvinvoinnin edistäminen koskettaa kaikkia. Kuntien työntekijät kokivat, että he tarvitsevat lisää työvälineitä ennaltaehkäisevään asiakastyöhön. Näillä he voisivat edistää mielen hyvinvointia. Samalla he kokivat, että työvälineistä olisi hyötyä myös mielen hyvinvoinnin itsehoitoon.

Mielen hyvinvoinnin verkkosivut tukevat valtakunnallista Valtioneuvoston verkkosivuilla julkaistua mielenterveysstrategiaa (urn.fi). Yksi toimenpide strategiassa on vahvistaa matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita perusterveydenhuollossa ja muissa lähipalveluissa, kuten oppilaitoksissa. Mielen hyvinvoinnin verkkosivut täydentävät myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaverkostojen laatimia tukipaketteja kunnille (ppshp.fi).

Näillä verkkosivuilla käsittelemme asioita, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Kokonaisuuksia ovat uni ja lepo, syöminen, mielekäs tekeminen, rentoutuminen, ihmissuhteet, tunnetaidot ja omat voimavarat, työ, opiskelu ja vapaaehtoistoiminta sekä talouden hallinta. Jokaisesta osiosta pääset tutustumaan teemoihin tarkemmin ja löydät keinoja, joilla voit edistää mielen hyvinvointia. Voit hyödyntää verkkosivujemme sisältöä muun muassa itsehoitomateriaalina, yksilöllisesti asiakastyössä tai ryhmätilaisuuksissa johdantona aiheisiin.

Työvälineitä ammattilaisilta

Verkkosivujen sisältöjä on ollut tekemässä paljon asiantuntijoita, muun muassa

  • POPsoten Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä Mielenterveys- ja päihdepalvelut -osahankkeiden kehittäjiä
  • Lakeuden ja Oulunkaaren Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuskeskuskehittäjiä
  • Utajärven etsivän nuorisotyöntekijä
  • Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkostopäällikkö
  • Pohjois-Pohjanmaan elintapa- ja mielenterveyden edistämisen teemaverkoston vetäjät
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta- ja Urheilu Ry:n edustajia.

Sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Apua ja tukea

Mielenterveystalosta saat tietoa, itsearviointeja ja omahoito-oppaita nuorille ja aikuisille. Tietoa mielenterveydestä vanhemmille ja ammattilaisille.

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut ympäri vuorokaudet.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua numerossa 09 2525 0111 ympäri vuorokauden.

Ehyt ry:n valtakunnallinen päihdeneuvonta tarjoaa keskusteluapua puh. 0800 90045. Avoinna ympäri vuorokauden.

Peluurin auttava puhelin neuvoo ja ohjaa peliongelmissa puh. 0800 100 101.Sivustolla palvelee myös chat.

Päihdelinkin verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, sisältöjä omaksi avuksi ja vertaistukea.

Et ole yksin tukipalvelu urheilijoille ja urheilutoimijoille.