Uutiskategoria: Tiedotteet

Aluehallitus koolla: johtamisjärjestelmää koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 11.6.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli johtamisjärjestelmää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tulosta. Päätettävänä oli myös kotihoidon asiakasmaksun keskeyttämissäännön muutos ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyviä oikaisuvaatimuksia.

Lue lisää
pieni poika istuu sohvalla kissa sylissään ja hymyilee
Perusterveydenhuollon kuntoutusohjauksen toimintamallilla matalan kynnyksen tukea lapsille ja nuorille

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kehittämishankkeessa luodaan ja pilotoidaan perusterveydenhuoltoon kuntoutusohjauksen hybriditoimintamalli. Kuntoutusohjauksen kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret. Toimintamallilla tuetaan ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista selviytymistä ja toimintakykyä arjessa rajoitteista huolimatta.

Lue lisää
Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on julkaistu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus on valmistunut. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta raportoi arviointien tulokset muun muassa Pohteen taloudesta, tavoitteiden toteutumisesta, tuloksellisuudesta sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Tarkastuslautakunta luovutti arviointikertomuksen aluevaltuuston puheenjohtajistolle 29.5.2024.

Lue lisää
Mies istuu pöydän ääressä tietokoneella kuulokkeet päässä ja hymyilee.
Lapsiperheet saavat sosiaali- ja terveyspalveluja aiempaa sujuvammin monialaisen yhteistyön ansiosta

Palveluohjaus on asiakkaan ensimmäinen kontakti lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kalajoen, Merijärven, Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen alueella lapsiperheiden palveluohjausta on kehitetty niin, että psykiatrinen sairaanhoitaja on mukana tekemässä ensiarviota asiakasta kuullen ja ohjaamassa häntä tarpeen mukaisiin palveluihin.

Lue lisää
Aluehallitus koolla: Raahen ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatko aluevaltuuston käsittelyyn

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 4.6.2024 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tarkentamista koskien Raahen ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä. Raahen ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys järjestetään sosiaali- ja terveysministeriöltä haettavalla poikkeusluvalla. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että poikkeuslupaa ei haeta vuodelle 2025, ja että Raahessa järjestetään päivä- ja ilta-ajan kiirevastaanotto kello 22 asti vuoden jokaisena päivänä 1.1.2025 alkaen.

Lue lisää
Naisasiakas tekee kuntoutusliikkeitä seisaaltaan kahvakuulalla, työfysioterapeutti seisoo vieressä, molemmat hymyilevät.
Fysioterapian digitaalisella esitietolomakkeella asiakaslähtöisempää kuntoutusta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kuntoutuksen toimialueella kehitetään yhteistyössä Digitaalisen sote-keskuksen kanssa fysioterapian digitaalista esitietolomaketta, jossa kartoitetaan asiakkaan terveydentilaa, suoriutumista ja osallistumista arjen toimintoihin, kotiympäristöä sekä asiakkaan itsensä asettamia tavoitteita kuntoutukselle.

Lue lisää
Jatkosuunnitelma Raahen yöpäivystyksestä etenee tulevaisuuslautakunnasta aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 30.5.2024 käsittelemään Raahen päivystykseen liittyviä jatkosuunnitelmia. Tulevaisuuslautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja aluevaltuustolle, että uutta poikkeuslupaa ei haeta vuodelle 2025 ja että Raahessa järjestetään päivä- ja ilta-ajan kiirevastaanotto kello 22 asti vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi tulevaisuuslautakunta esittää, että päivystykselle haetaan jatkolupaa, mikäli valtioneuvosto osoittaa sille erillismäärärahan 1.10. mennessä sekä muuttaa kehysriihen päätöksen Raahen yöpäivystyksen lakkautumisesta.

Lue lisää
Pohteen Oulun eteläisen, Rannikon ja Oulun neuvoloiden asiakkaille avataan uusi viestikanava – esitimme kahdeksan nopeaa kysymystä, mitä tämä tarkoittaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvolatoiminnassa parannetaan palveluita, kun kolmen alueen asiakkaille tarjotaan uusi viestintäkanava. Kyseessä on ei-reaaliaikainen palvelu, jonka palvelulupaus on 3 arkipäivää. Tämä tarkoittaa, että asukkailla ja asiakkailla on mahdollisuus kysyä neuvoja ja ohjausta oman neuvolan terveydenhoitajalta, mutta kanava ei ole ajanvarauspalvelu tai akuuttien sairauksien hoidon kanava.

Lue lisää